ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

"โต้ง" ไฟเขียวยุบ กอช. รวมกองทุนประกันสังคม จ่อชงเรื่องเสนอ ครม. เร็วๆ นี้ เตรียมเปิดให้ออมเอง ไม่เกินเดือนละ 1,100 บาท การันตีรับเงินบำนาญทุกเดือนหลังเกษียณ

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.การคลัง ได้เห็นชอบการเสนอ เรื่องการควบรวมกองทุนการออม แห่งชาติ (กอช.) ควบรวมกับกอง ทุนประกันสังคม ให้คณะรัฐมน ตรี (ครม.) เห็นชอบ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินบรรจุเข้าสู่ วาระของการประชุม ครม. ในเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ ปัจจุบันตามมาตรา 40 ของกองทุนประกันสังคม ได้มีการแก้ไข โดยเปิดโอกาสให้แรง งานนอกระบบสมัครเข้ากองทุนฯ โดยจ่ายเงินเข้ากองทุนเดือนละ 100 บาท จะได้ประกันค่ารักษาพยาบาล และหากจ่ายเดือนละ 150 บาท จะได้ทั้งการประกันค่า รักษาพยาบาล และจะได้เงินบำ เหน็จหลังจากที่เกษียณด้วย

นอกจากนี้ จะมีการแก้ไขมาตรการ 40 อีกครั้ง โดยนำหลักการของ กอช. เข้าไปรวมอยู่ด้วย คือ ให้สมาชิกจ่ายเงินเพิ่มได้อีกตั้งแต่เดือนละ 50 บาท แต่ไม่เกินเดือนละ 1,100 บาท โดยรัฐ บาลจะสมทบไม่เกิน 100 บาทต่อเดือนให้กับสมาชิก โดยสมาชิกจะได้เงินบำนาญทุกเดือนๆ หลังเกษียณอายุ 60 ปี

สำหรับการดำเนินดังกล่าว จะทำให้ทางเลือกของแรงงานนอกระบบที่เข้ามาเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม มีทางเลือกมากขึ้น ทั้งให้การคุ้มครองค่ารักษาพยา บาล รวมถึงเลือกที่จะรับบำเหน็จ หรือ บำนาญได้อีกด้วย

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า หลังจากแก้ไขกฎหมายมาตรา 40 แล้ว จะมีการประเมินอีกระยะหนึ่ง หากเห็นว่ามีแรงงานนอกระบบสนใจเข้าระบบ เพื่อที่จะรับบำนาญมากขึ้น ก็จะทำการยุบกองทุน กอช. ที่กฎหมายมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค.2555 ที่ผ่านมา เพราะไม่มีความจำเป็นต้องมีอยู่อีกต่อไป

อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่า การยุบ กอช. อาจจะมีเรื่องการ เมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะก่อน หน้านี้ นายกรณ์ จาติกวณิช ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ อดีต รมว.การคลัง ที่ผลักดัน กอช. ได้ยื่นเรื่องกับประธานวุฒิสมาชิก ให้ถอดถอนนายกิตติรัตน์ออกจาก ตำแหน่ง เนื่องจากทำผิดกฎหมาย รัฐธรรมนูญ มาตรการ 170 ที่ไม่ยอมดำเนินการตามกฎหมาย กอช. ที่ให้มีการรับสมาชิกภายใน 1 ปี หลังจากที่กฎหมายมีผลบัง คับใช้

สำหรับรายละเอียดของ กอช. อื่นๆ ก็ยังคงไว้ให้ไปดำเนินการตามมาตรการ 40 ของกฎ หมายประกันสังคมทั้งหมด เช่น แรงงานนอกระบบที่จะเป็นสมา ชิกต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปี ไม่เกิน 60 ปี ซึ่งขณะนี้มีแรงงานนอกระบบประมาณ 24 ล้านคน ที่สามารถเป็นสมาชิกเพื่อออมเงินรับเป็นเงินบำนาญหลังเกษียณอายุ

ก่อนหน้านี้ นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมน ตรี (ครม.) วันที่ 18 มิ.ย.นี้ จะเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราช กฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์ และ อัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของผลประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งเป็นผู้ประกันตน พ.ศ.2554 เพื่อรองรับการเพิ่มเติมทางเลือก สำหรับการออมของประชาชน ซึ่งหากได้รับอนุมัติจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อเร่งผลักดันให้กฎหมายมีผลใช้บังคับโดยเร็ว

"หากเพิ่มมาตรา 40 (3) เข้ามาในระบบจะช่วยให้ผู้ประกันตนในแบบที่ 1 และ 2 ในปัจจุบันที่มีกว่า 1.4 ล้านคน มีโอกาสเข้ามาสมัครในการออมเงินแบบที่ 3 มากขึ้น อาจทำให้ประกันสังคมมาตรา 40 (3) ขยายตัวเป็น 2.5 ล้านคน" นายอนุสรณ์ กล่าว.

 ที่มา: http://www.thaipost.net