ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง ได้เห็นชอบเสนอเรื่องการควบรวมกองทุนการออมแห่งชาติ  (กอช.) กับกองทุนประกันสังคม ให้ ครม.พิจารณา โดยอยู่ระหว่างดำเนินการบรรจุวาระเข้าการประชุม ครม. ในเร็ว ๆ นี้ เบื้องต้นการควบรวมดังกล่าว อาจมีการแก้ไขมาตรา 40 โดยนำหลักการของ กอช. เข้าไปรวมอยู่ด้วย คือ ให้สมาชิกจ่ายเงินเพิ่มได้อีกตั้งแต่เดือนละ 50 บาท แต่ไม่เกินเดือนละ 1,100 บาท โดยรัฐบาลจะสมทบไม่เกิน 100 บาทต่อเดือนให้กับสมาชิก และจะได้เงินบำนาญทุก ๆ เดือน หลังเกษียณอายุ 60 ปี

ทั้งนี้ ปัจจุบันตามมาตรา 40 ของกองทุนประกันสังคมได้มีการแก้ไข เพื่อเปิดให้แรงงานนอกระบบสมัครเข้ากองทุนจ่ายเงินเข้ากองทุนเดือนละ 100 บาท จะได้ประกันค่ารักษาพยาบาล และหากจ่ายเดือนละ 150 บาท จะได้ทั้งการประกันค่ารักษาพยาบาล และจ่ายได้เงินบำเหน็จหลังจากที่เกษียณด้วย

หากแก้ไขมาตราดังกล่าวแล้ว จะทำให้ทางเลือกของแรงงานนอกระบบที่เข้ามาเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคมมีทางเลือกมากขึ้น และให้คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล รวมถึงเลือกที่จะรับบำเหน็จ หรือ บำนาญได้อีกด้วย

สำหรับรายละเอียดของ กอช. อื่น ๆ ยังคงไว้ให้ไปดำเนินการตามมาตรา 40 ของกฎหมายประกันสังคมทั้งหมด เช่น แรงงานนอกระบบที่จะเป็นสมาชิกต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปี ไม่เกิน 60 ปี ซึ่งขณะนี้มีแรงงานนอกระบบประมาณ 24 ล้านคน ที่สามารถเป็นสมาชิกเพื่อออมเงินรับเป็นเงินบำนาญหลังเกษียณอายุ

อย่างไรก็ตาม หากแก้ไขกฎหมายมาตรา 40 กระทรวงการคลังจะประเมินอีกระยะหนึ่ง ถ้าเห็นว่ามีแรงงานนอกระบบสนใจเข้าระบบ เพื่อที่จะรับบำนาญมากขึ้น ก็อาจยุบกองทุน กอช. ที่กฎหมายมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. 55 ที่ผ่านมา เพราะไม่มีความจำเป็นต้องมีอยู่อีกต่อไป

ขณะเดียวกัน ยอมรับว่าการยุบ กอช. อาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เนื่องจากก่อนหน้านี้ นายกรณ์ จาติกวณิช ส.ส.ประชาธิปัตย์ อดีต รมว.คลัง ที่ผลักดันให้ กอช. ดำเนินการยื่น เรื่องกับประธานวุฒิสมาชิก โดยให้ถอดถอนนายกิตติรัตน์ ออกจากตำแหน่ง ที่ทำผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา 170 ไม่ยอมดำเนินการตามกฎหมาย กอช. ที่ให้มีการรับสมาชิกภายใน  1 ปี หลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับใช้แล้ว.

--เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 18 มิ.ย. 2556 (กรอบบ่าย)--