ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุขส่ง 2 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ลงพื้นที่ให้บริการประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ในพื้นที่ตำบลแม่กุ กับตำบลวังตะเคียน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เน้นหนักติดตามเยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง เพื่อป้องกันการขาดยา

วันนี้ (31 กรกฎาคม 2556) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมเฉียบพลันในหลายพื้นที่ว่า กระทรวงสาธารณสุขจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการตรวจรักษาผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ สำหรับที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในวันนี้โรงพยาบาลแม่สอดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 2 ทีมพร้อมถุงยังชีพ ยาและเวชภัณฑ์เช่น เซรุ่มกันพิษงู ยารักษาน้ำกัดเท้า ยาหยอดตา ออกให้บริการประชาชนร่วมกับหน่วยงานฝ่ายปกครอง ที่ยังมีปัญหาน้ำท่วมขังอยู่ได้แก่ พื้นที่ตำบลแม่กุ กับตำบลวังตะเคียน มีผู้มาใช้บริการประมาณ 50 ราย ส่วนใหญ่น้ำกัดเท้า เป็นแผลเนื่องจากถูกสังกะสีหรือของมีคมบาด และ เป็นไข้

สถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอแม่สอด ล่าสุด เริ่มคลี่คลาย หลายพื้นที่มีระดับน้ำลดลง ยกเว้นในพื้นที่ตำบลแม่กุใหม่ โดยมีสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข ได้รับผลกระทบและปิดบริการชั่วคราว 1 แห่ง แต่เครื่องมือแพทย์ไม่ได้รับความเสียหายได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่กุใหม่ เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำเมย ระดับน้ำยังท่วมสูงอยู่ประมาณ 50-100 เซนติเมตร

กระทรวงสาธารณสุขได้ส่งหน่วยแพทย์จากโรงพยาบาลแม่สอด และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่กุใหม่ ออกหน่วยออกให้บริการเชิงรุกแทนเพื่อดูแลผู้ประสบภัยและประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขัง โดยเฉพาะผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องพบแพทย์ตามนัดหรือกินยาต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะเดินทางไปโรงพยาบาลยากลำบาก โดยนำยาและเวชภัณฑ์ไปให้บริการถึงบ้าน ป้องกันการขาดยา และให้ความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมโรค กำจัดยุง แมลง และพาหะนำโรคต่างๆ

ที่มา: http://www.thanonline.com