ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คปภ.เล็งปรับค่าสินไหมตาม พ.ร.บ.รถ เพิ่มค่าเสียหายเบื้องต้นจาก 5 หมื่นบาท เป็น 6.5 หมื่นบาท เชื่อส่งผลดีต่อผู้ขับขี่และประชาชนทั่วไป

แหล่งข่าวจากสมาคมประกันวินาศภัยไทยเปิดเผยว่า การประชุมร่วมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กับสมาคมประกันวินาศภัยไทย เรื่องการปรับปรุงค่าสินไหมทดแทนประกันภัยรถยนต์ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ โดย คปภ.ต้องการให้เพิ่มค่าเสียหายเบื้องต้นจากการรักษาพยาบาลจาก 15,000 บาท เป็น 30,000 บาท แต่กรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวร และสูญเสียอวัยวะ 35,000 บาทเท่าเดิม รวมค่าเสียหายเบื้องต้นจะเพิ่มจาก 50,000 บาท เป็น 65,000 บาท

สำหรับเบี้ยประกันภัยยังคงเท่าเดิม โดยรถจักรยานยนต์อยู่ที่ 300 บาทต่อปี รถเก๋ง 600 บาทต่อปี

ส่วนค่าสินไหมทดแทนสูงสุดสำหรับผู้ประสบภัยจากรถ หรือบุคคลที่ 3 ที่ถูกรถมีประกันภัย พ.ร.บ.ชนยังเท่าเดิม คือ จะอยู่ที่ 200,000 บาท และค่าชดเชยรายวัน กรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นวันละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 วัน ทั้งนี้ทางสมาคมประกันวินาศภัยได้รับเรื่องดังกล่าวเพื่อนำไปประชุมหารือกับทางบริษัทสมาชิกต่อไป

นายประสิทธิ์ คำเกิด รองกรรมการผู้จัดการ ด้านปฏิบัติการ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ กล่าวว่า การปรับเพิ่มค่าเสียหายเบื้องต้นกรณีค่ารักษาพยาบาลจาก 15,000 บาท เป็น 30,000 บาท จะส่งผลดีโดยตรงต่อผู้ขับขี่และประชาชนผู้ประสบภัย เพราะสถิติการเกิดอุบัติเหตุของลูกค้า พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ของบริษัท ส่วนใหญ่จะบาดเจ็บ มีการเสียชีวิตเพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดยมีผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากกรณีเสียชีวิตเพียง 8,000 รายต่อปี แต่มีเคลมที่เกิดจากการบาดเจ็บรวม 300,000 คน.

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์  วันที่ 7 กันยายน 2556