ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

"หมอประดิษฐ”เห็นต่าง ถอน "กระท่อม" พ้นยาเสพติด  งงเป็นสารเสพติดแล้วจะยกเลิกทำไม ขอเวลา  2 เดือนโยนคณะอนุกรรมการสรุปถอนหรือไม่

เมื่อวันที่ 3 ต.ค. ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข กล่าวถึงกรณีที่กระทรวงยุติธรรมเสนอให้ยกเลิกกระท่อมออกจากยาเสพติดประเภท 5 ตามความใน พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ว่า ขณะนี้ยังไม่ได้รับแจ้งจากกระทรวงยุติธรรมอย่างเป็นทางการ แต่จากที่ได้สอบถามไปยังคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ทราบว่าจะส่งเรื่องมาให้กระทรวงสาธารณสุขในฐานะที่เป็นผู้ดูแล พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ เพื่อพิจารณาปลดกระท่อมออกจากบัญชีสารเสพติด โดยทางกระทรวงยุติธรรมได้สอบถามถึงความเป็นไปได้มา 5 ข้อ คือ 1.เพื่อนำไปเป็นยารักษาโรคได้หรือไม่ 2.ทำยารักษาอาการติดยาเสพติดประเภทยาบ้าได้หรือไม่ 3.เป็นสารทดแทนการเสพยาบ้าเพื่อลดปัญหาการติดยาบ้า 4.ลดปริมาณผู้ต้องหาที่ถูกจับในคดีเสพใบกระท่อม และ 5.ลดการยัดเยียดข้อหาเสพใบกระท่อม

รมว.สาธารณสุข กล่าวต่อว่า กระทรวงสาธารณสุขในฐานะที่เป็นหน่วยงานทางวิชาการ จึงต้องตั้งหลัก ด้วยการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาศึกษาว่า 1. กระท่อมเป็นสารเสพติดหรือไม่ 2. พิจารณาถึงประโยชน์ที่แท้จริงว่าจะสามารถทำเป็นสารทดแทนยาบ้า หรือสามารถรักษาอาการเสพติดยาบ้าได้หรือไม่ 3. พิจารณาถึงผลเสียของกระท่อม เมื่อได้ข้อสรุปใน 3 ประเด็นเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถตอบคำถามว่าจะให้มีการถอดกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดหรือไม่ คาดว่าจะใช้เวลา 2 เดือน พร้อมทั้งให้หาข้อมูลจากต่างประเทศด้วยว่ากระท่อมเป็นสารเสพติดหรือเป็นสารควบคุมพิเศษหรือไม่ และมีการจัดประเภทของกระท่อมอย่างไร

นพ.ประดิษฐ กล่าวต่อว่า ส่วนเหตุผลที่เห็นว่ากระท่อมสามารถนำไปเป็นยารักษาโรคนั้น ส่วนตัวเห็นว่าปัจจุบันมียาที่ออกฤทธิ์คล้ายกับกระท่อมใช้อยู่แล้ว ทำไมต้องเพิ่มตัวนี้เข้าไปอีก แล้วผลประโยชน์ที่ได้จากการยกเลิกจะคุ้มกันหรือไม่ โดยกระทรวงสาธารณสุขต้องทำหน้าที่ทางด้านวิชาการดูเหตุผลเหล่านี้ ส่วนจะบอกให้ยกเลิกเพราะถูกจับมากเกินไป คงให้ความเห็นไม่ได้ รวมถึงการยกเลิกเพราะมีการกลั่นแกล้ง เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องทางปกครอง แต่ที่สำคัญคือถ้าพบว่ากระท่อมเป็นสารเสพติดแล้วจะยกเลิกทำไม

ด้านนพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า เรื่องนี้ยังไม่ส่งมาถึง อย. ยังอยู่ที่ รมว.สาธารณสุข เป็นเรื่องรัฐมนตรีกับรัฐมนตรี หากพิจารณาแล้วเห็นว่าควรแก้ไขกฎหมายคงส่งเรื่องมายัง อย. เพื่อให้นำเรื่องเข้าพิจารณาในคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษต่อไป อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ทาง รมว.สาธารณสุขได้สั่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้พิจารณาอย่างรอบครอบแล้ว ไม่แต่เฉพาะ อย.เท่านั้น แต่รวมถึงกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และกรมการแพทย์ มีการตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาผลกระทบประกอบการพิจารณายกเลิกใบกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษ โดยจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อนำเสนอต่อ รมว.สาธารณสุขเพื่อดูว่าท่านจะมีความเห็นอย่างไรต่อไป

นพ.บุญชัย กล่าวต่อว่า การนำเสนอให้ทบทวนใบกระท่อมออกจากยาเสพติดไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะก่อนหน้านี้เคยมีการเสนอมา 2 ครั้งแล้ว โดยในปี 2547 เป็นการเสนอโดยคณะกรรมาธิการศึกษาของทางวุฒิสภา และในปี 2552 เป็นการเสนอในกระทู้ถามของ ส.ส.ต่อสภาผู้แทนราษฎร โดยทั้ง 2 ครั้ง ยังคงยืนยันให้ใบกระท่อมยังคงเป็นยาเสพติด ส่วนการนำเสนอให้ทบทวนใหม่นี้ถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะต้องยอมรับว่าบริบทต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตามในการพิจารณาคงต้องมาดูข้อมูลที่ทางกระทรวงยุติธรรมว่าเสนออย่างไร รวมถึงข้อมูลสถานการณ์ในระดับสากลของแต่ละประเทศในเรื่องนี้ด้วย ทั้งนี้เห็นว่าแม้ว่าทางกระทรวงยุติธรรมจะนำเสนอเรื่องนี้ไปก่อน แต่ในการพิจารณาของทางคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษคงไม่กดดัน เพราะต้องเป็นไปตามเนื้อผ้า

ที่มา: http://www.dailynews.co.th