ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรุงเทพธุรกิจ - นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วม 26 จังหวัด กระทรวงสาธารณสุขได้ระดมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้การดูแลสุขภาพประชาชนที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง และแจกยาชุดน้ำท่วม เพื่อให้ประชาชนใช้ดูแลสุขภาพเบื้องต้นไปแล้ว กว่า 300,000 ครัวเรือน จนถึงวันนี้รวม 26 วัน ในภาพรวมหน่วยแพทย์ให้บริการแล้ว 1,553 ครั้ง มีผู้เจ็บป่วยรวม 90,000 ราย ไม่มีรายใดอาการรุนแรง ส่วนใหญ่ เจ็บป่วยทั่วๆไป พบมากที่สุดประมาณ 1 ใน 3 คือโรคน้ำกัดเท้า รองลงมาคือไข้หวัด และปวดเมื่อย นอกจากนี้ยังได้จัดหน่วยเยี่ยมบ้านผู้ประสบภัยทุกพื้นที่ เพื่อติดตามดูแลโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว ป้องกันปัญหาขาดยารวมเกือบ 60,000 ราย

ผลการให้บริการดูแลฟื้นฟูด้านสุขภาพจิต โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบมากเช่นทรัพย์สินเสียหาย หรือมีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิตซึ่งขณะนี้มีรายงานทั้งหมด 51 ราย และสูญหาย 1 ราย และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังเช่นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคลมชัก ผู้ป่วยจิตเวชที่พักฟื้นที่บ้าน ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ได้ตรวจคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตไปแล้ว 8,269 ราย พบผู้ที่มีความเครียด 946 ราย ในจำนวนนี้เครียดในระดับสูง 475 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดูแลและวางแผนติดตามฟื้นฟูอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องทุกรายจนกว่าจะกลับคืนสู่ภาวะปกติ

ทั้งนี้ได้กำชับให้ทุกพื้นที่มีน้ำท่วมสูง และคาดว่าน้ำจะท่วมขังนาน ให้ปรับบริการทางการแพทย์แก่ประชาชนให้เหมาะสมและดูแลถี่ขึ้น ให้สำรวจความเพียงพอของยาและเวชภัณฑ์ เพื่อให้สามารถบริการประชาชนในพื้นที่ได้ โดยส่วนกลางได้สำรองยาไว้ 3 แสนชุด พร้อมสนับสนุนให้พื้นที่ทันที สำหรับพื้นที่น้ำลดแล้วให้เร่งฟื้นฟูความสะอาด และป้องกันโรคระบาด นายสรวงศ์กล่าว

ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ  วันที่  15 ตุลาคม 2556