ผู้ประกันตนเตรียมรับเงิน 'บำเหน็จ-ชราภาพ'ม.ค.57

Tue, 2013-11-12 10:12 -- hfocus
Print this pagePrint this page

นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ในปี 2557 เป็นปีแรกที่ สปส.จะจ่ายเงินสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพทั้งที่เป็นเงินบำนาญและเงินบำเหน็จจากเดิมที่ผ่านมาจ่ายแค่เงินบำเหน็จเท่านั้น ซึ่ง สปส.คาดการณ์ว่าจะมีผู้ประกันตนที่มีอายุเกิน 55 ปี ที่ได้รับสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพกว่า 130,000 คน โดยร้อยละ 70 จะรับเป็นเงินบำเหน็จเพราะส่งเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือน อีกร้อยละ 30 จะรับเป็นเงินบำนาญเนื่องจากส่งเงินสมทบครบ 180 เดือนโดยจะต้องจ่ายเงินกองทุนประกันสังคมออกไปทั้งหมดกว่า 8 พันล้านบาท

นพ.สุรเดชกล่าวว่า สปส.ส่งหนังสือแจ้งไปถึงผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา เพื่อแจ้งรายละเอียดต่างๆ ทั้งจำนวนงวดและเงินทั้งหมดที่ส่งเข้ากองทุนประกันสังคม ประเภทเงินสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพที่มีสิทธิได้รับ และให้นำบัตรประชาชนมาแสดงเพื่อรับเงินสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพโดยให้ไปยื่นขอรับสิทธิได้ที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ใกล้บ้าน รวมทั้งแจ้งด้วยว่าหากประสงค์ทำงานต่อ ยังไม่มาขอรับสิทธิก็ทำได้และส่งเงินสมทบประกันสังคมต่อไปได้เรื่อยๆ จนถึงอายุ 60 ปี เมื่อเกษียณจากการทำงานแล้วมายื่นขอรับสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพได้ โดยให้มายื่นรับสิทธิตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2557 จากนั้นจะใช้เวลาทั้งหมด 2 เดือนจึงจะสามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารได้ เนื่องจากต้องรอเงินสมทบงวดสุดท้ายจากนายจ้างและใช้เวลาคำนวณเงินสิทธิประโยชน์พร้อมผลตอบแทนที่ได้จากการนำเงินผู้ประกันตนไปลงทุน 15 วัน สปส.จะประชุมชี้แจง การขอรับและจ่ายเงินสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพในภูมิภาคต่างๆ ในช่วงเดือนธันวาคมนี้ รวมทั้งได้ส่งทีมไปชี้แจงทำความเข้าใจกับนายจ้างและลูกจ้างในแต่ละจังหวัดเพื่อให้ทุกฝ่ายเกิดความเข้าใจและไม่เกิดความสับสน เนื่องจากปี 2557 เป็นปีแรกที่ สปส.จ่ายเงินสิทธิประโยชน์เรื่องนี้

--มติชน ฉบับวันที่ 13 พ.ย. 2556 (กรอบบ่าย)--