ม็อบลูกจ้างสธ.รวมพล 26 พ.ย. บุกร้องไม่เป็นธรรม'ประดิษฐ'

Sun, 2013-11-24 08:29 -- hfocus
Print this pagePrint this page

มติชน -ม็อบลูกจ้างชั่วคราว สธ. 1 พันคน ฮือขอนอนประท้วงเตรียมบุกกระทรวง 26 พ.ย. ร้อง 'ประดิษฐ'บรรจุ ขรก.ไม่เป็นธรรม ใช้เส้นสาย ไม่อิงอายุงาน

จากกรณีที่กลุ่มลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาชีพต่างๆ อาทิ พยาบาลวิชาชีพ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ ฯลฯ ออกมาเรียกร้องขอตำแหน่งข้าราชการสังกัดหนังสือพิมพ์มติชนรายวันกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในที่สุดรัฐมนตรีว่าการ สธ.ต้องเข้าหารือกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เพื่อขออัตรากำลัง จนสามารถได้ตำแหน่งข้าราชการจำนวน 22,641 อัตราภายในระยะเวลา 3 ปีคือ ปี 2556-2558 โดยให้อัตราปีละประมาณ 7,547 อัตรา ซึ่งในปี 2556 ไม่มีปัญหาในการจัดสรร แต่ในปี 2557 เกิดปัญหาการจัดสรรตำแหน่งบรรจุลูกจ้างชั่วคราวขึ้น จนมีการร้องเรียนถึงความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้น

นายวัฒนะชัย นามตะ

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน นายวัฒนะชัย นามตะ ประธานชมรมสหวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า จากความไม่เป็นธรรมของการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาชีพ 24 สายงาน เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) อาทิ พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักรังสีการแพทย์ นักกายอุปกรณ์ ฯลฯ โดยการบรรจุเป็นข้าราชการในแต่ละปีจะรับเพิ่มในอัตราละ 7,547 อัตรา เป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งในปีแรกดำเนินการไปอย่างเรียบร้อย แต่ในปีที่ 2 คือ ปี 2557 กลับมีการคัดเลือกผู้ได้ตำแหน่งข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรม มีการเลือกพรรคพวก ใช้เส้นสาย ไม่มีการคัดเลือกตามอายุงานว่าใครทำงานมาก่อนจะได้รับตำแหน่งก่อน แต่กลับมีการดึงคนที่ทำงานเพียงไม่ถึง 3 เดือนด้วยซ้ำ ซึ่งทำให้เกิดความขัดแย้งในหน่วยงานเป็นอย่างมาก

นายวัฒนะชัยกล่าวอีกว่า จากปัญหา ดังกล่าวในวันที่ 26 พฤศจิกายน ลูกจ้างชั่วคราวประมาณ 1,000 คน จะเดินทางไปที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพื่อขอความเป็นธรรมกับ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการ สธ. และ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัด สธ. เนื่องจากที่ผ่านมา ได้มีการเรียกร้องเรื่องนี้ แต่ก็ยังไม่มีความชัดเจน หรือการออกประกาศ ใดๆ ที่จะทำให้พวกเรามั่นใจได้ โดยพวกเราจะขอเรียกร้องคือ การบรรจุรอบนี้ต้องยึดตามระบบรุ่นพี่รุ่นน้องเท่านั้น ให้ดูตามอายุการทำงาน การรอคอยบรรจุในพื้นที่ แยกตามสายงานให้ชัดเจน และขอให้นำตัวเลขตำแหน่งที่มีอยู่มาจัดสรรใหม่เฉลี่ยตามสัดส่วนจำนวนรอคอย อย่างเท่าเทียมกันทุกสายงาน เพราะทุกคนทำงานเป็นองค์รวมร่วมกันหรือยึดตามอัตรากรอบเดิมรอบแรก โดยอิงการรับรองจาก ก.พ. เท่านั้น ที่สำคัญในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหวิชาชีพ หรือเกี่ยวกับสายงานใดสายงานหนึ่ง ขอให้มีผู้แทนสหวิชาชีพหรือ ผู้แทนสายงานนั้นๆ ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องนั้นด้วย ทั้งนี้ หากในวันดังกล่าวไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน พวกตนจะ ปักหลักค้างคืนภายใน สธ.เป็นเวลา 2 วัน 2 คืน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ทางชมรมสหวิชาชีพ สธ. ได้มีการนัดหมายประท้วงผู้บริหาร สธ.ผ่านโซเซียลมีเดียต่างๆ โดยระบุวัน เวลา สถานที่ คือ ให้รวมตัวกันในวันที่ 26 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 07.30 น. บริเวณหน้าเสาธงชาติใหญ่ของอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) จ.นนทบุรี โดยให้แต่งกายตามสายวิชาชีพ พร้อมทั้งให้เตรียมอุปกรณ์ต่างๆ คือ กะลาสำหรับเคาะเรียกตำแหน่ง ป้ายผ้าต่างๆ โดยจะร่วมร้องเพลงชาติในเวลา 08.00 น. และจะรอการเจรจากับผู้บริหาร สธ.จนได้ข้อสรุป ไม่เช่นนั้นจะไม่เดินทางกลับ

ที่มา : นสพ.มติชน ฉบับวันที่ 24 พ.ย. 2556