หมอประดิษฐ สั่ง อภ.-สปสช.ตั้ง คกก.สอบการจัดซื้อ “ยาละลายลิ่มเลือดหัวใจ”

Fri, 2013-11-29 07:21 -- hfocus
Print this pagePrint this page

หมอประดิษฐ ยืนยัน ไม่มีการสั่งห้ามใช้ยาออริจินอล สามารถเบิก-จ่ายได้ตามปกติ ส่วนกรณียาสลายลิ่มเลือด “โคพิโดเกรล” มอบองค์การเภสัชกรรมและ สปสช. ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ที่กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ให้องค์การเภสัชกรรม ตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่องค์การเภสัชกรรมจำหน่าย ทั้งที่ผลิตเองและซื้อมา  รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพการผลิต ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ไม่ใช้สิทธิพิเศษ  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนซึ่งขณะนี้รัฐบาลได้พยายามกระตุ้น เพื่อรักษาเงินของประเทศในการใช้เงินเพื่อซื้อยารักษาโรคมีความเหมาะสม ซึ่งรัฐบาลมีความชัดเจน หากมีการจัดซื้อยาอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประหยัดเงินได้ เงินนั้นจะนำกลับมาพัฒนาโรงพยาบาลนั้น ๆ เพื่อเพิ่มบริการที่สำหรับประชาชน

“สำหรับกรณีมีข่าว มีคำถามว่า รัฐบาลห้ามใช้ยาออริจินอล (Original) นั้น ยืนยันว่าเป็นการเข้าใจที่คลาดเคลื่อน สามารถเบิก-จ่ายได้ตามปกติ และไม่ได้ไปลดราคาให้เบิกได้ตามราคาที่ซื้อมาตามปกติ  สิ่งที่รัฐบาลพยายามทำคือระบบการจัดซื้อยาที่มีประสิทธิภาพ หากประหยัดงบได้ก็จะไปเพิ่มยาออริจินอลมาให้ประชาชนใช้เพิ่มขึ้นอีก เพราะยังมียาออริจินอล มีอุปกรณ์-เครื่องมือแพทย์อีกหลายตัวที่ยังเบิกไม่ได้  เงินที่ประหยัดได้ตรงนี้จะนำไปเพิ่มสิทธิให้ประชาชน ขอยืนยันว่ายังสามารถเบิกจ่ายได้เหมือนเดิม ไม่ได้ห้ามใช้ ห้ามเบิก”นายแพทย์ประดิษฐกล่าว

ส่วนปัญหาการจัดซื้อ ยาโคพิโดเกรล (clopidogrel) หรือยาละลายลิ่มเลือดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองของทางองค์การเภสัชกรรมนั้น ได้ให้องค์การเภสัชกรรมและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ โดยขอให้มีคนนอกร่วมเป็นกรรมการด้วย เพื่อให้การตรวจสอบชัดเจน หลังจากนั้นจะมีรายงานผลการสอบ