ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

บอร์ดประกันสังคม ไฟเขียวแผนลงทุน 5 ปี เพิ่มพอร์ตสินทรัพย์เสี่ยงจาก 20 % เป็น 36 % ปีหน้าลุยหุ้นต่างประเทศรับเศรษฐกิจโลกฟื้น คาดการณ์ผลตอบแทนปีละ 10 – 15 % ส่วนพอร์ตรวมเป้าผลตอบแทน 4.5 หมื่นล้านบาท ขณะที่เงินกองทุนแตะ 1 ล้านล้านแล้ว เมินเพิ่มน้ำหนักหุ้นไทย ด้านบลจ. - บล. เตรียมออกกองทุนหุ้นสหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น ชูหุ้นจีนเด่นสุด คาดปรับขึ้น 35 %

นายวิน พรหมแพทย์ หัวหน้ากลุ่มงานลงทุน สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผย "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา คณะกรรมการ(บอร์ด)สปส. ได้พิจารณาอนุมัติแนวทางการลงทุนตามแผน 5 ปีแล้ว (2557 - 2561) ทั้งนี้สปส.จะปรับสัดส่วนการลงทุนโดยเพิ่มน้ำหนักสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น

สำหรับสัดส่วนการลงทุนใหม่ จะปรับเป็นลงทุนในสินทรัพย์มั่นคง 54 % สินทรัพย์เสี่ยง 36 % ที่เหลืออีก 10 % ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกและลงทุนในต่างประเทศ จากนโยบายเดิมที่เน้นลงทุนในสินทรัพย์มั่นคง 80 % และลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง 20 %

สำหรับปี 2557 ถือเป็นโอกาสของการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วหลังเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว เบื้องต้นที่สปส.สนใจ คือ ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันสปส.ยังไม่มีสัดส่วนหุ้นต่างประเทศ แต่คาดว่าปีหน้าจะเพิ่มสัดส่วนหุ้นต่างประเทศเป็น 3 - 4 %

ส่วนหุ้นไทยคงจะคงน้ำหนักการลงทุนไว้ที่ 7-12 % เนื่องจาก ความน่าสนใจของตลาดหุ้นไทยปีหน้าอาจจะลดลง หากอิงจากปัจจัยพื้นฐานหรือกำไรสุทธิปี 2556 ของบริษัทจดทะเบียนที่คาดว่าจะเติบโตลดลงและยังคงต่อเนื่องไปถึงปีหน้า

นอกจากนี้สปส.จะทยอยเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องได้และให้ผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาว โดยกระจายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ดังนี้ กองทุนอสังหาริมทรัพย์ ไม่เกิน 3% กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน ไม่เกิน 2 % กองทุนสินค้าโภคภัณฑ์และทองคำ ไม่เกิน 1.5 %

"ปีหน้าสปส. ตั้งเป้าได้รับผลตอบแทนการลงทุนประมาณ 4.5 หมื่นล้านบาท ส่วนการลงทุนในหุ้นต่างประเทศคาดหวังรีเทิร์น 10- 15 % รวมเงินปันผล"

นายวิน กล่าวว่า ปัจจุบันสปส.มีสินทรัพย์ประมาณ 1 ล้านล้านบาท และปีนี้คาดว่าผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปดอกเบี้ยและเงินปันผล รวมถึงกำไรจากส่วนต่างราคาอยู่ที่ประมาณ 4.1 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนอยู่ที่ 4 หมื่นล้านบาท

อนึ่งข้อมูลจากเว็บไซต์สปส. เปิดเผยว่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 กองทุนประกันสังคมมีเงินลงทุนจำนวน 1.06 ล้านล้านบาท โดย 90 % ของเงินจำนวนนี้เป็นเงินออมของผู้ประกันตนจำนวนกว่า 11 ล้านคนที่สำนักงานสะสมไว้ ด้านนายธีรนาท รุจิเมธาภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ทิสโก้ จำกัด กล่าวว่า แนวทางการออกกองทุนรวม ที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) ปี 2557 บริษัทจะให้น้ำหนักลงทุนในตลาดหุ้นของประเทศที่พัฒนาแล้ว อาทิ สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น และจีน

จึงน่าจะส่งดีต่อตลาดหุ้นจีนที่ซบเซามานาน ทั้งนี้หากประเมินจากอัตราราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น (พี/อี เรโช ) ของตลาดหุ้นต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น พบว่ามีพี/อี ที่ 13 เท่า และตลาดหุ้นจีนมีพี/ อี 8 เท่า ซึ่งถือว่ายังน่าลงทุน

ทั้งนี้ฝ่ายวิจัยบลจ.ทิสโก้ ประเมินว่า ปีหน้าตลาดหุ้นจีนมีโอกาสปรับขึ้น 35 % ตลาดหุ้นญี่ปุ่นมีโอกาสปรับขึ้น 14 % ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกามีโอกาสปรับขึ้น 10 % ส่วนตลาดหุ้นยุโรปมีโอกาสปรับขึ้นไม่มาก ประมาณ 10 % เช่นกัน

นายบุญชัย เกียรติธนาวิทย์ กรรมการผู้จัดการ บลจ.ธนชาต กล่าวเช่นเดียวกันว่า ปีหน้ายังมีโอกาสลงทุนในประเทศพัฒนาแล้ว อาทิ สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น รวมถึงจีน เป็นต้น ดังนั้นบริษัทยังมีแผนออกกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMR) ที่ลงทุนในหุ้นทั่วโลก แต่จะเน้นเพิ่มน้ำหนักในหุ้นสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่นมากเป็นพิเศษช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ วันที่ 1 - 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556