ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นสพ.มติชน : หัวหน้ากลุ่มงานลงทุน กองทุนประกันสังคม ลาออกจาก สปส. แจงทำงานใต้ระบบราชการทำให้การลงทุนขาดความคล่องตัว หวั่นกองทุนประกันสังคมเติบโตขึ้นเรื่อยๆ แต่การบริหารในระบบราชการไม่คล่องตัว ไม่สามารถลงทุนหรือตัดสินใจได้รวดเร็ว กระทบความมั่นคงกองทุน เหตุผลตอบแทนจะลดลงเรื่อยๆ แนะหน่วยลงทุน สปส.ต้องอิสระ คล้ายกับ กบข.

นายวิน พรหมแพทย์ 

นสพ.มติชน : เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม นายวิน พรหมแพทย์ หัวหน้ากลุ่มงานลงทุน สำนักบริหารการลงทุน สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง ต่อนางปราณิน มุตตาหารัช เลขาธิการ สปส. มีผลวันที่ 31 สิงหาคม อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาได้ทำงานอย่างเต็มที่แล้ว แต่ต้องลาออกเนื่องจากการบริหารงานภายใต้ระบบราชการในปัจจุบันทำให้การลงทุนขาดความคล่องตัว การลาออกไม่มีผลกระทบต่อการลงทุนของ สปส. เนื่องจากมีทีมงานที่มีความสามารถคอยดูแลอยู่ และการลาออกไม่เกี่ยวกับถูกกดดันจากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

"สิ่งที่ยังเป็นห่วงในกองทุนประกันสังคมคือ กองทุนในปัจจุบันเติบโตขึ้นเรื่อยๆ การบริหารงานในระบบราชการก็จะไม่คล่องตัว ไม่สามารถลงทุนหรือตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการขาดความคล่องตัวอาจจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงของกองทุนในอนาคตเพราะจะส่งผลให้ผลตอบแทนลดลงเรื่อยๆ ซึ่งการปรับโครงสร้างการลงทุนให้เป็นอิสระเป็นสิ่งที่ผมผลักดันมากว่า 10 ปีแล้ว โดยอยากให้หน่วยงานลงทุนของ สปส. มีความเป็นอิสระ วางระเบียบในลักษณะเดียวกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ที่สามารถวางกรอบอัตรากำลังได้เอง มีผู้เชี่ยวชาญในการลงทุนเฉพาะด้านคอยดูแลการลงทุนในส่วนต่างๆ ทั้งการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งสามารถกำหนดค่าตอบแทนบุคลากร จัดซื้อจัดจ้างได้เองทั้งหมด โดยให้อยู่ภายใต้การกำกับของ สปส. ซึ่งมองว่าควรจะดำเนินการในรัฐบาลนี้เพราะไม่ได้มุ่งหวังประโยชน์ จากคะแนนเสียงของผู้ประกันตน" นายวินกล่าว

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 14 สิงหาคม 2558