ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สยามรัฐ - นายธีรภัทร์ คหะวงศ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่พร้อมด้วยเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์รู้ทันแอลกอฮอล์ กว่า 30 คน นำหลักฐานยื่นต่อนพ.โสภณ เมฆธน กรมควบคุมโรค และนพ.สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันก่อน เรียกร้องให้เร่งเอาผิดกับปั๊มแก๊สที่ฝ่าฝืนกฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และพิจารณาให้เร่งออกกฎหมายห้ามขายห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถไฟ และสถานีรถไฟ

นายธีรภัทร์ กล่าวว่า เครือข่ายเยาวชนฯลงพื้นที่สำรวจร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง(ปั๊มแก๊ส)ในถนนสายหลักทั่วกรุงเทพฯ 12 เส้นทาง ได้แก่ วิภาวดี-รังสิต รามอินทรา นวมินทร์ สายไหม ลาดพร้าว รามคำแหงเสรีไทย สุวินทวงศ์ พหลโยธิน-ลำลูกกา วัชรพล จรัญสนิทวงศ์ วงศ์สว่าง พบว่า มีทั้งสิ้น 78 สถานี มีร้านค้าในปั๊ม 39 แห่ง ในจำนวนนี้ฝ่าฝืนกฎหมายลักลอบจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 12 ร้าน หรือคิดเป็น 15.38% โดยลักษณะเป็นการแช่ในตู้และถังน้ำแข็ง ส่วนกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ได้แก่ แท็กซี่ รถยนต์ส่วนบุคคลรถตู้ รถบรรทุก ดื่มเบียร์ระหว่างรอเติมแก๊สจนกลายเป็นเรื่องปกติ ทั้งที่มีความผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาตรา27(6)ที่ระบุว่า ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง หรือร้านค้าในบริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และในมาตรา 31(5) ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานีบริการน้ำมัน ซึ่งทั้งสองมาตรามีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากนี้ เครือข่ายเยาวชนฯยังพบปัญหาจากคนเมาสุราที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญต่อผู้โดยสารรถไฟ ทางเครือข่ายเยาวชนฯขอเรียกร้องให้สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุม กระทรวงสาธารณสุข นำข้อเสนอไปพิจารณาดังต่อไปนี้ 1.ขอให้ดำเนินการตรวจสอบการกระทำผิดกฎหมายของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง (ปั๊มแก๊ส) และบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาการกระทำผิดกฎหมายในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2.ขอให้เร่งพิจารณาออกมาตรการ ห้ามขาย ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถไฟและสถานีรถไฟซึ่งสามารถออกเป็นประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี อาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ  วันที่ 25 ธันวาคม 2556