ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สยามรัฐ - สธ.เผย ยอดตายจากอากาศหนาวเย็นแล้ว 63 ราย จาก 27 จังหวัด แนะดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะเด็ก -คนชรา- คนป่วย ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือสารเสพติดทุกชนิด และควรรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่

วันที่ (23 ม.ค.57) มีรายงานว่า นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยถึงสภาพอากาศยังมีความหนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีประชาชนเสียชีวิต ที่คาดว่า มีสาเหตุจากอากาศหนาวเย็นเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ ขณะที่กระทรวงสาธารณสุข ได้เฝ้าระวังการเจ็บป่วยรวมทั้งการเสียชีวิตจากภัยหนาวทุกจังหวัด มีการส่งเจ้าหน้าที่ออกเยี่ยมประชาชน โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะได้รับผลกระทบจากภัยหนาว 3 กลุ่ม คือ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคเรื้อรัง โรคประจำตัว รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน ลดพฤติกรรมเสี่ยงการเสียชีวิตจากอากาศหนาวเย็น ขอให้ประชาชน สวมเครื่องนุ่งห่มให้เพียงพอ ไม่นอนในที่โล่งแจ้ง และไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือสารเสพติดทุกชนิด และควรรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่

ด้านนายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยผลจากการเฝ้าระวังรายงานผู้เสียชีวิตเนื่องจากภาวะอากาศหนาวของประเทศไทย ของสำนักระบาดวิทยา ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม 2556 - 19 มกราคม 2557 ซึ่งกรมป้องกันสาธารณภัย ได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติหนาว 45 จังหวัด ประชาชนได้รับผลกระทบ 25 ล้านกว่าคน โดยรับแจ้งผู้เสียชีวิตที่คาดว่าอาจเกี่ยวเนื่องจากภาวะอากาศหนาวรวมทั้งสิ้น 63 ราย จาก 27 จังหวัด ร้อยละ 90 เป็นเพศชาย โดยเป็นคนไทย 59 ราย กัมพูชา 1 ราย ลาว 1 ราย อังกฤษ 1 ราย และไม่ทราบสัญชาติ 1 ราย อายุต่ำสุดคือ 1 เดือน และสูงสุดคือ 83 ปี

ได้ข้อสรุปสาเหตุการเสียชีวิตแล้ว 49 ราย พบว่า มีเพียง 2 ราย ซึ่งอาศัยอยู่ในจังหวัดเลย และ อุบลราชธานี ผลวินิจฉัยว่าเสียชีวิตจากอากาศหนาวเย็นโดยไม่มีปัจจัยเสี่ยงอย่างอื่น ส่วนอีก 47 ราย เสียชีวิตมาจากการมีโรคประจำตัว หรือโรคแทรกซ้อนมาก่อนร่วมด้วย นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนการเสียชีวิตอีก 14 ราย

ที่มา: http://www.siamrath.co.th