ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

มติชน - รับรางวัลเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี 2556 ในงานประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย 100 ปี (พ.ศ.2556) ที่สภาเภสัชกรรม ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย และมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม ร่วมกันจัดขึ้น

จากบทบาทการเป็นเภสัชกรที่มีจิตสาธารณะสูง และทุ่มเททำงานเพื่อสังคม ชุมนุม และเภสัชกรรมมากว่า 23 ปี

อายุ 49 ปี การศึกษา เภสัชศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2533 หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคบริการ โรงพยาบาลสนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

ผู้จัดการห้องยาชุมชนสนามชัยเขต อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา, กรรมการมูลนิธิเภสัชชนบท,

ที่ปรึกษาชมรมเภสัชชนบท

ประธานชมรมเภสัชชนบท พ.ศ.2542-2544, กรรมการชมรมรวมพลังเพื่อผู้บริโภค จังหวัดฉะเชิงเทรา, ร่วมกับชุมชน ก่อตั้งห้องยาชุมชนสนามชัยเขต, ร่วมรณรงค์การใช้ยาที่เหมาะสม และการใช้ชื่อสามัญทางยา

ร่วมต่อสู้กับประชาคมสาธารณสุข ผลักดันแก้ไขปัญหาทุจริตยา 1,400 ล้านบาท ของกระทรวงสาธารณสุข ช่วงปี 2540-2541

เป็นเภสัชกร ประจำโรงพยาบาลสนามชัยเขตมาตั้งแต่ปี 2533-ปัจจุบัน อุทิศตัวทำงานเพื่อสังคม กระทั่งได้รับการยกย่อง เป็นเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี 2556

ประกาศ มุ่งมั่น ผลักดันเรื่องที่เป็นประโยชน์ประชาชนและสังคม แม้ทำให้วิชาชีพและตัวเองเสียประโยชน์ไปบ้างก็จะดำเนินการต่อไปจนบรรลุผล

หวังช่วยยกระดับวิชาชีพเภสัชกรขึ้นไปอีกระดับชั้น

ที่มา--มติชน ฉบับวันที่ 28 ม.ค. 2557 (กรอบบ่าย)--