ศิริพร จิตรประสิทธิศิริ เภสัชดีเด่นเพื่อสังคม

Mon, 2014-01-27 08:50 -- hfocus
Print this pagePrint this page

มติชน - รับรางวัลเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี 2556 ในงานประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย 100 ปี (พ.ศ.2556) ที่สภาเภสัชกรรม ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย และมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม ร่วมกันจัดขึ้น

จากบทบาทการเป็นเภสัชกรที่มีจิตสาธารณะสูง และทุ่มเททำงานเพื่อสังคม ชุมนุม และเภสัชกรรมมากว่า 23 ปี

อายุ 49 ปี การศึกษา เภสัชศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2533 หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคบริการ โรงพยาบาลสนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

ผู้จัดการห้องยาชุมชนสนามชัยเขต อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา, กรรมการมูลนิธิเภสัชชนบท,

ที่ปรึกษาชมรมเภสัชชนบท

ประธานชมรมเภสัชชนบท พ.ศ.2542-2544, กรรมการชมรมรวมพลังเพื่อผู้บริโภค จังหวัดฉะเชิงเทรา, ร่วมกับชุมชน ก่อตั้งห้องยาชุมชนสนามชัยเขต, ร่วมรณรงค์การใช้ยาที่เหมาะสม และการใช้ชื่อสามัญทางยา

ร่วมต่อสู้กับประชาคมสาธารณสุข ผลักดันแก้ไขปัญหาทุจริตยา 1,400 ล้านบาท ของกระทรวงสาธารณสุข ช่วงปี 2540-2541

เป็นเภสัชกร ประจำโรงพยาบาลสนามชัยเขตมาตั้งแต่ปี 2533-ปัจจุบัน อุทิศตัวทำงานเพื่อสังคม กระทั่งได้รับการยกย่อง เป็นเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี 2556

ประกาศ มุ่งมั่น ผลักดันเรื่องที่เป็นประโยชน์ประชาชนและสังคม แม้ทำให้วิชาชีพและตัวเองเสียประโยชน์ไปบ้างก็จะดำเนินการต่อไปจนบรรลุผล

หวังช่วยยกระดับวิชาชีพเภสัชกรขึ้นไปอีกระดับชั้น

ที่มา--มติชน ฉบับวันที่ 28 ม.ค. 2557 (กรอบบ่าย)--

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม