ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ไทยรัฐ - ใช้ศาสนาชักจูงโจ๋ เข้าวัด‘วาเลนไทน์’

เปิดข้อมูลเซ็กซ์ในกลุ่มวัยรุ่นรับวันวาเลนไทน์พบ สถิติโจ๋เล่นเซ็กซ์ตั้งแต่อายุ 13 ปี ส่งผลปัญหาทางเพศตามมาเพียบ ขณะที่แม่วัยใสอายุต่ำกว่า 20 ปี ทำคลอดเฉลี่ยวันละ 365 คน เร่งแก้ปัญหาติดตู้ขายถุงยางอนามัยในโรงเรียนอาชีวะเอกชน พร้อมทั้งพัฒนาแอพพลิเคชั่น “เลิฟ เซย์ เพลย์” ให้ความรู้เรื่องเพศกับวัยรุ่น

ที่กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 11 ก.พ. นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และนายโรจนะ กฤษเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกันแถลงข่าวมหกรรมวาเลนไทน์ “วัยรุ่นไทยฉลาดรัก รู้จักป้องกันปัญหาทางเพศ” หรือ เลิฟ เซย์ เพลย์ รณรงค์ให้วัยรุ่นไทยฉลาดรัก ปีที่ 3 นพ.วชิระกล่าวว่า ปัญหาเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในกลุ่มวัยรุ่นไทยรุนแรงขึ้น โดยไทยมีอัตราการทำคลอดของแม่วัยใสอยู่ที่ 54 คนต่อผู้หญิงที่ทำคลอด 1,000 คน ถือว่าสูงเป็นอันดับ 2 ของภูมิภาคอาเซียน

ขณะที่ นพ.พรเทพกล่าวว่า จากข้อมูลของสำนักอนามัยเจริญพันธุ์ กรมอนามัย พบว่าอัตราการคลอดของหญิงไทยอายุ 14-19 ปี แนวโน้มสูงขึ้นและวัยรุ่นไทยมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเร็วขึ้นและอายุน้อยลงเรื่อยๆ จากเดิมอยู่ที่อายุ 18-19 ปี ในปี 2539 เป็นอายุ 13-15 ปี ในปี 2555 และยังใช้ถุงยางอนามัยน้อยกว่าร้อยละ 50 จึงส่งผลให้มีแม่วัยใสจำนวนมาก โดยข้อมูลเมื่อปี 2555 มีแม่วัยใสอายุต่ำกว่า 14 ปี เฉลี่ยวันละ 10 คน ขณะที่แม่วัยใสอายุต่ำกว่า 20 ปี คลอดลูกเฉลี่ยวันละ 365 คน ดังนั้น ในวันวาเลนไทน์ ที่ปีนี้ตรงกับวันมาฆบูชา อยากให้คู่รักชวนกันไปเข้าวัดทำบุญตอนเช้า และเย็นก็ชวนกันเข้าวัดสวดมนต์ แทนการไปฉลองวาเลนไทน์

ด้าน นพ.สมศักดิ์กล่าวว่า ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น แล้วขาดการป้องกันยังส่งผลให้พบโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มวัยรุ่นค่อนข้างสูง ตั้งแต่โรคหนองในเฉลี่ยประมาณปีละ 6,000 คน โรคหูดหงอนไก่ ปีละ 2,400 คน ซึ่งสูงที่สุดในกลุ่มผู้ที่ติดเชื้อโรคนี้ ในทุกกลุ่มอายุ ส่วนโรคเอดส์ ร้อยละ 85 มีอายุอยู่ระหว่าง 15-45 ปี และกลุ่มวัยรุ่นมีอัตราการติดเชื้อเอช ไอ วี สูงกว่าคนปกติ 3-9 เท่า เพราะใช้ถุงยางอนามัยน้อย ส่วน นพ.เจษฎากล่าวว่า เพื่อแก้ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่น กรมสุขภาพจิตได้จัดทำแอพพลิเคชั่น เลิฟ เซย์ เพลย์ ต้องการให้วัยรุ่นเข้าถึงความรู้เรื่องเพศได้ง่ายขึ้น จะแล้วเสร็จในเดือน พ.ค.นี้

วันเดียวกันที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า) ปากเกร็ด จ.นนทบุรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดกิจกรรมรณรงค์การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ภายใต้ชื่องาน “ความรักจะมีค่า...ถ้าแบ่งปัน จับมือกันสรรค์สร้างสังคม” เรือตรีหญิงกาญจนา สมบัติศิรินันท์ พยาบาลชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกล่าวว่า จากข้อมูลโรงพยาบาลที่มีคนมาฝากครรภ์ หรือตรวจครรภ์พบเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีมาฝากครรภ์หรือตรวจครรภ์เฉลี่ยเดือนละ 30-40 คน ส่วนใหญ่ประมาณ 30% เป็นเด็กอายุ 13-14 ปี หรืออยู่ชั้น ม.2-ม.3 อายุต่ำสุดที่พบคือ 9 ขวบ

เรือตรีหญิงกาญจนากล่าวด้วยว่า เด็กที่ท้องในวัยเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่พ่อแม่หาเช้ากินค่ำ บางคนไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ ส่วนใหญ่เป็นรักในวัยเรียน ไม่คิดว่าจะพลาด การสอนเรื่องเพศสัมพันธ์ในโรงเรียนเป็นสิ่งจำเป็น ครูต้องเปิดใจกว้างให้เด็กเรียนรู้ โดยเฉพาะเรื่องการคุมกำเนิด เพราะการมี เพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นห้ามไม่ได้ ยิ่งโลกปัจจุบันที่มีสิ่งเร้ามากมาย เด็กเรียนรู้ได้เร็ว เมื่อเด็กพลาดเกิดตั้งครรภ์ก็ต้องช่วยเหลือดูแล โดยเฉพาะต้องให้เด็กได้เรียนหนังสือ ไม่ใช่ผลักไสออกนอกโรงเรียน

ว่าที่ร้อยตรีนวกัณฑ์ อุบล ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สภาเด็กฯ พยายามจัดทำกิจกรรมรณรงค์ทั้งเชิงรุกและรับ ให้ความรู้โดยเฉพาะการให้เด็กได้มองเห็นคุณค่าของตัวเอง รู้จักพิสูจน์ว่าเป็นความรักหรือความใคร่ รวมถึงการสร้างความเข้าใจให้ครอบครัวดูแลเอาใจใส่บุตรหลาน เปิดใจกว้างพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องเพศกับบุตรหลาน รัฐบาลไม่ว่ายุคไหนต้องยกปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของวัยรุ่น เป็นวาระแห่งชาติที่จะต้องเร่งแก้ไข

ส่วนที่ท้องสนามหลวง สำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม เสริมสร้างค่านิยมอันดีและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม “วัยใสๆ หัวใจสีขาว” นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ผอ. สำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กล่าวว่า สำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมร่วมกับชมรมเครือข่ายดินสอสีขาว รณรงค์ให้เด็กและเยาวชนเห็นความสำคัญของศาสนา นำเยาวชนจากสถานศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 200 คน มาร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความรักผ่านซุ้มหัวใจ ซึ่งเยาวชนได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะช่วยรณรงค์ ส่งเสริมค่านิยมอันดี ผ่านสารรักวาเลนไทน์ ว่า รักอย่างมีสติ คือ วิถีแห่งชาวพุทธ รักอย่างบริสุทธิ์ อย่าชิงสุกก่อนห่าม รักอย่างมีศรัทธา รู้รักษาประเพณี รักแท้เป็นสิ่งดี ใช่จบที่วาเลนไทน์ เพื่อหวังให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของความรักที่ถูกต้องและเหมาะสม สามารถนำหลักธรรมทางศาสนาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตในด้านความรักอย่างมีสติ และไม่สร้างปัญหาต่อตนเองและสังคมโดยรวม

สำหรับงานวิวาห์ใต้สมุทร ที่จังหวัดตรังที่มีขึ้นเมื่อวันที่ 11 ก.พ. อันเป็นวันที่ 2 ของการจัดงาน คู่บ่าวสาวจำนวน 32 คู่ เดินทางไปยังชายหาดปากเมง อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม อ.สิเกา จ.ตรัง ร่วมกิจกรรมจดทะเบียนสมรสใต้ท้องทะเลลึก 12 เมตร บริเวณเกาะกระดาน อ.กันตัง โดยมีนายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผวจ.ตรัง นายสลิล โตทับเที่ยง ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง เป็นผู้นำคณะไป ในปีนี้มีคู่บ่าวสาวร่วมจดทะเบียนใต้ท้องทะเล 6 คู่ ที่เหลือร่วมท่องเที่ยวทะเลตรัง ดำน้ำชมปะการัง ลอดถ้ำมรกต สร้างสีสันของงาน ซึ่ง ผวจ.ตรังได้มอบคู่รักปลาดีโม่ไปปล่อยในแนวปะการังและหญ้าทะเลใต้ท้องทะเล ปล่อยเต่ากระ พร้อมๆกับดำน้ำชมปะการัง ไปตามเกาะแก่งต่างๆ ส่วนตอนเย็น มีการเลี้ยงฉลองคู่รัก ณ หาดแห่งความรัก ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

ที่มา: http://www.thairath.co.th