ยอดเบิกจ่ายค่ายาขรก. ครึ่งปีรวม 3 หมื่นล. เชื่อไม่เกินงบ 6 หมื่นล.

Mon, 2014-04-07 12:01 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กรมบัญชีกลางเผยครึ่งปี 57 สวัสดิการข้าราชการเบิกจ่ายค่ายาแล้วเกือบ 3 หมื่นล้าน ชี้เพิ่มขึ้นไม่มาก เป็นผลมาจากการส่งเสริมลดใช้ยานอก ทำให้ค่ายาลดลง ช่วยเพิ่มสิทธิประโยชน์อื่นได้

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยถึงการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของราชการว่า ในช่วง 6 เดือนแรกปีงบ 2557 ยังอยู่ในเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีการเบิกจ่ายไปแล้ว 3 หมื่นล้านบาท จากเงินที่ได้รับจัดสรรมาทั้งปี 6 หมื่นล้านบาท ซึ่งการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่ไม่เพิ่มขึ้นมาก เป็นผลมาจากการส่งเสริมให้ใช้ยาอย่างมีเหตุผล ลดการใช้ยานอก โดยให้ใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติเป็นยาเป็นอันดับแรก ช่วยให้กรมบัญชีกลางลดค่าใช้จ่ายด้านยาได้ประมาณ 3% และสถานพยาบาลจะมีกำไรส่วนต่างประมาณ 19.5%

อย่างไรก็ตามการที่ค่ายาลดลงทำให้กรมบัญชีกลางสามารถเพิ่มสิทธิประโยชน์ในด้านอื่นๆ ให้กับข้าราชการได้ เช่น การปรับอัตราค่าห้องพิเศษจาก 600 บาท เป็น 1,000 บาท ใช้เงินเพิ่มขึ้น 1,200 ล้านบาท ต่อปี และเพิ่มอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคเพิ่มเติมกว่า 95 รายการ ใช้งบเพิ่มขึ้น 826 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ที่มีราคาแพงที่สุดที่สามารถเบิกได้ คือ เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าของสมองส่วนลึก (Deep Brain Stimulation) สำหรับผู้ป่วยโรคพาร์กินสันที่มีราคาสูงถึง 8 แสนบาทต่อเครื่อง โดยอุปกรณ์ที่เพิ่มมานี้จะช่วยลดจำนวนวันนอนในสถานพยาบาล รวมถึงยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคที่มีราคาแพงอีกด้วย

ที่มา: นสพ.แนวหน้า วันที่ 7 เมษายน 2557