ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ว่อนเน็ต อ้างจม.หมอรัชตะถึงชาวมหิดล ยันควบ 2 ตำแหน่ง ทั้งอธิการบดี และรมว.สธ. ไม่ทำให้งานของมหาวิทยาลัยมหิดลสะดุด ขอกำลังใจจากชาวมหิดลในการทำหน้าที่รมว.สธ.เพื่อพัฒนาประเทศด้วยกัน

4 ก.ย.57 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีการเผยแพร่เอกสารที่อ้างว่าเป็นข้อเขียนของ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) โดยระบุถึง ชาวมหิดลทุกท่าน และลงท้ายข้อเขียนในชื่อนพ.รัชตะ ในตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล โดยข้อเขียนนี้ได้กล่าวถึงการที่นพ.รัชตะ ได้รับเชิญจากพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีให้มาดำรงตำแหน่งรมว.สธ. ซึ่งนพ.รัชตะเห็นว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะได้พัฒนาประเทศเพื่อความเจริญก้าวหน้า และโอกาสนี้คงไม่เกิดขึ้นอีก โดยได้กล่าวยืนยันถึงการทำงานต่อไปของมหาวิทยาลัยมหิดลว่า จะไม่มีการสะดุด แม้ว่าอธิการบดีจะต้องไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรมว.สธ.อีกตำแหน่งหนึ่งก็ตาม และคาดว่าเมื่อเริ่มปฏิบัติงานที่สธ.ไปสักระยะ คงจะมีแนวทางที่ชัดเจนขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี ซึ่งตอนท้ายของข้อเขียนดังกล่าวนั้น นพ.รัชตะ ก็ได้กล่าวขอบคุณชาวมหิดลทุกหมู่เหล่า ที่ให้ความร่วมมือ สนับสนุนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติหน้าที่มาด้วยดี “และหวังว่าท่านจะให้กำลังใจผมในการปฏิบัติหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขด้วย”

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 3 ก.ย.สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลก็ได้มีการประชุมและหารือในประเด็นที่นพ.รัชตะ จะนั่งบริหาร 2 ตำแหน่ง ทั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และรมว.สธ. ว่าจะมีผลกระทบกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดลหรือไม่ ซึ่ง นพ.วิรุณ บุญนุช ประธานสภาคณาจารย์ กล่าวว่า “ที่ประชุมเห็นว่าควรให้โอกาสอธิการบดีปฏิบัติงานในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการสธ. สักระยะหนึ่ง และค่อยประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดีอีกครั้ง ขณะเดียวกัน สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเพียงส่วนหนึ่งของประชาคมมหาวิทยาลัยมหิดล เท่านั้น อำนาจการตัดสินใจในภาพรวมขึ้นอยู่กับสภามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหลัก ดังนั้น ต้องรอฟังผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจะมีขึ้นวันที่ 17 กันยายนนี้ด้วย ว่ามีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกันกรณีดังกล่าว"

 

ทั้งนี้เนื้อความของข้อเขียนดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

เรียนชาวมหิดลที่รักทุกท่าน

สืบเนื่องจากการที่ผมได้รับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในรัฐบาลปัจจุบันนั้น ขอเรียนความเป็นมาและแนวทางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลในระยะนี้ ดังนี้

ผมได้รับเชิญจากท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธื จันทร์โอชา ให้มาช่วยดูแลกระทรวงสาธารณสุข ผมพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นโอกาสที่จะได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในการช่วยพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนไทย และจะยังมีโอกาสได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจในคณะรัฐมนตรี ในการปฏิรูปประเทศไทยในด้านต่างๆอีกด้วย ผมมีความเห็นว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสของประเทศไทยที่ประชาชนทุกหมู่เหล่าจะต้องร่วมแรงร่วมใจ ในการวงกฎ กติกา และแนวทางการพัฒนาประเทศใหม่ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ และชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนไทย และควรจะใช้โอกาสนี้เออำนวยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจัง และโอกาสนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นอีก จึงได้ตอบรับคำเชิญของท่านนายกรัฐมนตรี

สำหรับการบริหารงานต่อไปของมหาวิทยาลัยคงจะไม่มีการสะดุดครับ ในช่วงนี้จะเป็นฤดูกาลมอบหมายงานแก่ส่วนงานต่างๆ และการประเมินผลงานประจำปีของผู้บริหารและบุคลากร งานตามแผนยุทธศาสตร์จะดำเนินงานตามปรกติ กิจกรรมพิเศษต่างๆ ก็เป็นไปตามที่วางแผนไว้แล้วครับ ขณะนี้งบประมาณของมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีงบประมาณ 2558 ก็ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการธิการในวาระ 2 แล้ว งบประมาณถูกปรับลดเฉพาะงวดงานสำหรับค่าก่อสร้างที่ดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนด กับงบท่องเที่ยวและอาเซียนที่ถูกปรับลดร้อยละ 10 mกกระทรวง เมื่อผมเริ่มปฏิบัติงานที่กระทรวงสาธารณสุขระยะหนึ่งแล้วคงจะมีแนวทางที่ชัดเจนขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี ซึ่งจะแจ้งให้ทราบโดยเร็ว ในระหว่างนี้ ผมและท่านรองอธิการบดีทุกท่านพร้อมที่จะช่วยกันทำงานโดยยึดแนวทางที่จะยังประโยชน์สูงสุดให้แก่มหาวิทยาลัยครับ

เพื่อความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยดังกล่าวข้างต้น ผมจะสื่อสารเพิ่มเติมกับชาวมหิดลผ่านทาง “MU must know” และจะนัดหมายชาวมหิดลในรายการ “Meet the president” ในวัน-เวลา ที่จะกำหนดต่อไปในเร็วๆนี้

ท้ายนี้ผมขอขอบคุณชาวมหิดลทุกหมู่เหล่าที่ได้ให้ความร่วมมือ สนับสนุนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลให้ปฏิบัติหน้าที่มาด้วยดี และหวังว่าท่านจะให้กำลังใจผมในการไปปฏิบัติหน้าที่ที่กระทรวงสาธารณสุขด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอบคุณ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล