วิรุณ บุญนุช

 • สภามหาวิทยาลัยมหิดลมีมติเลือก นพ.อุดม คชินทร คณบดีศิริราช เป็นอธิการบดีคนใหม่ แทน นพ.รัชตะ เผย นพ.ประเวศ ประธานกรรมการสรรหาเสนอ 2 รายชื่อ นพ.อุดม และ นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เลือก นพ.อุดม และให้รักษาการตั้งแต่ 1 ม.ค.58 ระหว่างรอโปรดเกล้าฯ
  2014-12-17 16:50
 • "นพ.รัชตะ" ประกาศชัดลาออกจากตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว พร้อมเดินหน้างานตำแหน่ง รมว.สาธารณสุขตำแหน่งเดียว เผยในสารจากอธิการบดีถึงชาวมหิดล ระบุในช่วงเวลาที่กำลังติดสินใจนั้น เข้าใจดีถึงความเห็นต่างในสังคมแต่เป็นที่น่าเสียใจว่า แทนที่จะบริหารความขัดแย้งอย่างสันติ ปรึกษาหารืออย่างปัญญาชนของแผ่นดิน กลับมีการให้ข้อมูลด้านเดียวกับสื่อและ social media ใช้ถ้อยคำรุนแรง ทำภาพลักษณ์ม.มหิดลเสื่อมเสีย แจงตัดสินใจครั้งนี้เพื่อรับใช้ประเทศชาติและความเป็นเอกภาพของม.มหิดล
  2014-10-08 15:14
 • ประธานสภาคณาจารย์มหิดลเผย "นพ.รัชตะ" ส่งสัญญาณเลือกตำแหน่งเดียวตามมติสภาแน่นอน รอฟังแจ้งผลกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ตัดสินใจพร้อมกัน 15 ต.ค.นี้
  2014-10-07 18:09
 • ประธานสภาคณาจารย์ม.มหิดลเผย "หมอรัชตะ"ขอทำงาน 3 สัปดาห์ก่อนตัดสินใจ ชี้ "สุกรี" ปี๊บคลุมหัวแสดงออกส่วนตัว
  2014-09-11 20:45
 • ว่อนเน็ต อ้างจม.หมอรัชตะถึงชาวมหิดล ยันควบ 2 ตำแหน่ง ทั้งอธิการบดี และรมว.สธ. ไม่ทำให้งานของมหาวิทยาลัยมหิดลสะดุด ขอกำลังใจจากชาวมหิดลในการทำหน้าที่รมว.สธ.เพื่อพัฒนาประเทศด้วยกัน
  2014-09-04 19:53
 • สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ให้โอกาสหมอรัชตะนั่งควบตำแหน่ง อธิการบดี-รมว.สธ. สักระยะหนึ่งแล้วค่อยประเมินการทำงานอีกครั้ง หลังมีผู้ห่วงใยการทำงานในหมวกอธิการบดี แจงสภาคณาจารย์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของประชาคมมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น แต่อำนาจการตัดสินใจอยู่ที่สภามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหลัก ต้องรอการตัดสินใจของสภามหาวิทยาลัยฯอีกครั้ง 17 ก.ย.นี้
  2014-09-03 20:03