'ยงยุทธ' ตั้ง 'อัมมาร' บูรณาการหลักประกันสุขภาพไทย

Tue, 2014-09-23 14:43 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ - “ยงยุทธ” ตั้ง “อัมมาร” บูรณาการหลักประกันสุขภาพไทย ผุดโครงการ “อีเฮลธ์” เพิ่มศักยภาพคุณภาพชีวิตผ่านระบบดิจิตอล

นายยงยุทธ ยุทธวงศ์

23 ก.ย. 57 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า หลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) จะประชุมร่วมรัฐมนตรี 4 กระทรวงหลักด้านสังคม ประกอบด้วย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยการเพิ่มศักยภาพคุณภาพชีวิต หรืออีเฮลธ์ (E-Health)  ตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล นำระบบดิจิตอลที่สังคมปัจจุบันให้ความสำคัญ มาเชื่อมโยงระบบทางด้านสุขภาพ จะช่วยให้การสาธารณสุขลงไปสู่ท้องถิ่นได้ง่ายขึ้น ช่วยป้องกันโรคติดต่อเมื่อเกิดการระบาด โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหลัก ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข

นายอัมมาร สยามวาลา

ส่วนเรื่องหลักประสุขภาพไทย ทั้งระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระบบประกันสังคม และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ จะไม่มีการควบรวม แต่จะดำเนินการประสานข้อมูล ปรับปรุงให้เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย ดูเรื่องของสวัสดิการ ซึ่งได้ให้นายอัมมาร สยามวาลา นักเศรษฐศาสตร์ อดีตประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เป็นประธาน นำข้อมูล 3 หน่วยงานหลักมาแลกเปลี่ยน เพื่อให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย