ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เตือนภัยประชาชนอย่าหลงเชื่อหมอกระเป๋า หมอเถื่อน หมอเร่ร่อนอ้างเสริมความงามในราคาถูก หากใช้บริการควรเลือกสถานพยาบาลหรือคลินิกเสริมความงามที่ ถูกต้องและได้มาตรฐาน

นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า จากกรณีมีผู้ที่แอบอ้างเป็นหมอให้บริการเสริมความงาม มีลักษณะหิ้วกระเป๋าให้บริการตามบ้านหรือสถานที่ต่างๆ ทำให้ใบหน้าผิดรูป เกิดอาการแพ้ หรือบางรายเสียชีวิต กรมสบส. ได้มอบให้สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะตรวจสอบสถานพยาบาลและคลินิก เสริม ความงามอย่างเข้มข้น ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอาทิ ผู้ช่วยแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาลและบุคคลอื่น โดยอาศัยประสบการณ์จากการทำงานมาแอบอ้างเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมกันนี้ยังได้กำชับให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ลงพื้นที่ในการสอดส่อง และเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ เพราะอาจเป็นอันตรายทำให้ใบหน้าผิดรูป และหากต้องการเสริมความงามควรศึกษาข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ในด้านของแพทย์ผู้ให้บริการต้องแจ้งกับผู้รับบริการทั้งผลดีและผลเสียที่ตามมา ก่อนการตัดสินใจการรับบริการ หากพบผู้ให้บริการในลักษณะดังกล่าว ถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 และพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนและรับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ที่ต้องการ เสริมความงามเน้นย้ำให้เลือกสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยให้สังเกตสถานพยาบาลจากการแสดงใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล และใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย หน้าสถานพยาบาลต้องมีแผ่นป้ายขนาดใหญ่แสดงชื่อสถานพยาบาล ประเภทและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล รวมทั้งเลขที่ในอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลซึ่งมีเลขจำนวน 11 หลัก ในส่วนของแพทย์ที่ทำการรักษาจะต้องตรงตามป้ายที่แสดงรูปถ่ายของผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะ พร้อมชื่อ-สกุล และเลขที่ใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะของแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพนั้น เน้นให้พิจารณาอย่างรอบครอบไม่ควรคำนึงเพียงแค่ราคาถูกเท่านั้น และหากมีข้อสงสัยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากสภาวิชาชีพ และสามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน สบส.02-193-9999 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ Facebook: มือปราบสถานพยาบาลเถื่อน