ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

มติบอร์ดสปสช.รับทราบผลการดำเนินงานกองทุนค่ารักษาอปท.ของสปสช.ที่เริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค.56 มีผู้มีสิทธิ์ 6.9 แสนราย ปี 57 มีการใช้จ่ายงบเพื่อรักษาพยาบาลกว่า 3,700 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าตัวเลขที่ประมาณการที่คาดว่าน่าจะใช้ทั้งปีประมาณ 4,000 ล้านบาท ส่วนจำนวนผู้สอบถามเรื่องการใช้สิทธิ์ก็ลดน้อยลง จากเดือนแรกที่มีกว่า 2,000 ครั้ง ลดเหลือเดือนละ 200 ครั้งเท่านั้น

10 พ.ย.57 ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กทม. ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งที่ประชุมได้มีการรายงานความคืบหน้าการพัฒนาระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสปสช. กล่าวว่า หลังจากที่รัฐบาลได้พัฒนาระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้จัดตั้งเป็นกองทุนระดับประเทศและมอบให้สปสช.ทำหน้าที่บริหารจัดการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นมานั้น ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนแล้ว 689,471 ราย ในจำนวนนี้ได้ลงทะเบียนเบิกจ่ายตรง 330,101 ราย ทั้งนี้ในการดำเนินการปีแรก คือปีงบประมาณ 2557 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยได้ตั้งวงเงินสำหรับเป็นค่ารักษาพยาบาล จำนวน 4,061 ล้านบาท มีการใช้จ่ายดังนี้

กรณีจ่ายตรง ผู้ป่วยนอก 1,407,132 ครั้ง เป็นเงิน 1,476,909,818.29 บาท ผู้ป่วยใน 70,754 ครั้ง เป็นเงิน 1,376,088,900.52 บาท รวมจ่ายตรง 1,477,886 ครั้ง เป็นเงิน 2,852,998,718.81 บาท

กรณีใช้ใบเสร็จเบิก 283,556 ครั้ง เป็นเงิน 308,107,309.80 บาท

กรณีฟอกเลือดล้างไต 100,721 ครั้ง เป็นเงิน 258,203,256.92 บาท

รวมในปีงบประมาณ 2557 มีการใช้บริการทั้งหมด 1,862,163 ครั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น 3,742,976,723.46 บาท

ส่วนปีงบประมาณ 2558 นั้น ในเดือนตุลาคม 2557 มีการใช้จ่ายดังนี้

กรณีจ่ายตรง ผู้ป่วยนอก 160,491 ครั้ง เป็นเงิน 171,411,636.06 บาท ผู้ป่วยใน 7,554 ครั้ง เป็นเงิน 152,088,212.37 บาท รวมจ่ายตรง 168,045 ครั้ง เป็นเงิน 323,499,848.43 บาท

กรณีใช้ใบเสร็จเบิก 181 ครั้ง เป็นเงิน 167,589.50 บาท

กรณีฟอกเลือดล้างไต 6,725 ครั้ง เป็นเงิน 16,173,145 บาท

รวมมีการใช้บริการทั้งหมด 174,951 ครั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น 339,840,583 บาท

เลขาธิการสปสช. กล่าวต่อว่า สำหรับระบบการคุ้มครองสิทธิ์และรับเรื่องร้องเรียนนั้น สปสช.ใช้ระบบเดียวกับผู้มีสิทธิ์ในระบบหลักประกันสุขภาพ โดยมีสายด่วนสปสช. 1330 คอยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยในช่วงแรกที่เริ่มให้บริการ คือเดือนตุลาคม 2556 จะมีผู้มีสิทธิ์กองทุนค่ารักษาอปท.โทรเข้ามาสอบถามจำนวนมาก อยู่ที่ประมาณ 2,000 ครั้งต่อเดือน แต่หลังจากนั้น เมื่อมีการชี้แจง การประชุมและทำความเข้าใจในรายละเอียดต่างๆ ตัวเลขนี้ลดลงเหลือเฉลี่ยเดือนละประมาณ 200 ครั้ง