• Tuesday, July 02, 2019
  12:57
  สวรส.เปรียบเทียบผลศึกษาทางเลือกกระจายอำนาจ การถ่ายโอน รพ.สต.สู่ท้องถิ่น ทั้งแบบโอนให้ อบต./เทศบาล และแบบถ่ายโอน รพ.สต.ทั้งจังหวัดไปที่ อบจ. พบมีทั้งข้อดีและข้อด้อย แนะก่อนถ่ายโอนให้ อบจ. ทั้ง สสจ. สปสช. และ อบจ. ควรทำงานร่วมกันก่อนเพื่อเตรียมความพร้อมจัดการสาธารณสุข และ สธ.ควรมีหน่วยงานเตรียมความพร้อมถ่ายโอน รพ.สต.ให้ อบจ.อย่างจริงจังและสนับสนุนการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง
  2019-07-02, 12:57
 • Friday, June 28, 2019
  17:01
  ประธานชมรม ผอ.รพ.สต. อัพเดทความคืบหน้าการโอนภารกิจ รพ.สต.สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จี้ ‘ปลดล็อค’ ชื่อตำแหน่งระหว่าง สธ. กับ ท้องถิ่น เพื่อให้สามารถโอนย้ายระหว่างกันได้อย่างเท่าเทียม ไม่เช่นนั้นจะเท่ากับลดความก้าวหน้าของ ผอ.รพ.สต. ลงจากเดิม
  2019-06-28, 17:01
 • Monday, March 05, 2018
  16:30
  สปสช.เขต 7 ขอนแก่น แนะ อปท.ใช้งบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ทำโครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ส่วนผู้สัมผัสเชื้ออย่านิ่งนอนใจรีบไปฉัดวัคซีนป้องกันได้ทุกโรงพยาบาลใกล้บ้าน
  2018-03-05, 16:30
 • Tuesday, November 14, 2017
  19:59
  ผมได้ยินข่าวมาว่ากำลังจะมีการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยการยุบ/เปลี่ยนองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ทั้งหมดเป็นเทศบาล การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เพื่อไปสู่ประเทศไทย 4.0
  2017-11-14, 19:59
 • Saturday, November 04, 2017
  23:15
  “งานของเทศบาล ทุกวันนี้ไม่ใช่แค่สร้างถนนหนทาง หรือ อาคารต่างๆ อีกต่อไปแล้ว การดูแลสุขภาพของประชาชนก็เป็นอีกงานหนึ่งของเทศบาล เพราะถ้าหากประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพที่แข็งแรง การขับเคลื่อนงานด้านต่างๆ จะเป็นไปในทิศทางที่ดี”
  2017-11-04, 23:15
 • Wednesday, May 10, 2017
  19:16
  การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนคือทางรอดในยุคสังคมผู้สูงอายุของไทย เน้นให้ อปท.ร่วมมือกับโรงพยาบาลในพื้นที่ จัดระบบดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง พร้อมจัดผู้ดูแลเยี่ยมเยียนถึงบ้าน 
  2017-05-10, 19:16
 • Wednesday, January 18, 2017
  15:55
  สปสช.จัดโครงการปี 60 หนุน อปท.ต่อเนื่อง รุกงานดูแลสุขภาพเด็กนักเรียน พร้อมจับมือกรมอนามัย โรงเรียน ครูผู้สอน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างกลไกและเครือข่ายการบริหารสุขภาพเด็กในจังหวัด มุ่งคัดกรองสุขภาพทั้งสายตา ทันตสุขภาพ โภชนาการ และภาวะโลหิตจาง ช่วยแก้อุปสรรคด้านสุขภาพต่อการพัฒนาการในเด็กนักเรียน เริ่มนำร่อง 4 เทศบาล เชียงราย สระบุรี อุดรธานี และสุราษฎร์ธานี  
  2017-01-18, 15:55
 • Saturday, December 24, 2016
  07:34
  “เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด” ไม่สนกำไรขาดทุน เดินหน้าพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล1 หวังเป็นโรงพยาบาลเต็มรูปแบบเพื่อให้บริการคนในพื้นที่ เน้นฟังเสียงประชาชน ชี้ท้องถิ่นใกล้ชิดประชาชนมากกว่าย่อมตอบสนองความต้องการได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพกว่า
  2016-12-24, 07:34
 • Friday, December 23, 2016
  10:50
  “หมอโสภณ” คลอดเกณฑ์การใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง แก้ปัญหากองทุนฯ ไม่กล้าเบิกจ่าย ระบุชัด สร้างบุคลากรกรมอนามัยรับผิดชอบ จัดทำ Care Plan งบประมาณ สปสช. ส่วนกองทุนมีหน้าที่อนุมัติตามโครงการและใช้ตามวัตถุประสงค์เท่านั้น
  2016-12-23, 10:50
 • Wednesday, November 23, 2016
  14:39
  ที่ปรึกษากระทรวงมหาดไทยถอดบทเรียนกองทุนสุขภาพท้องถิ่นระดับพื้นที่ ระบุประสบความสำเร็จอย่างสูง มีนวัตกรรมของตัวเอง ใช้ภูมิปัญญาของชุมชนเอง เทศบาล-อบต. เข้าร่วมเกือบ 100%
  2016-11-23, 14:39
 • Saturday, May 21, 2016
  15:41
  สปสช.ออกระเบียบตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 ให้กองทุนสุขภาพตำบลแต่ละ อบต./เทศบาล จัดรถรับ-ส่ง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรังได้ หลังพบปัญหาเข้าถึงบริการต่ำ เหตุมีอุปสรรคเดินทางไป รพ.ลำบาก ไม่มีรถส่วนตัว รถสาธารณะขาดแคลน ด้านธนาคารโลกหนุนขยายบทบาทให้ อปท.ทั้ง อบต.-เทศบาล มีภารกิจส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง พร้อมยกต้นแบบกาฬสินธุ์ที่ อบต.และเทศบาลมีบริการจัดรถรับส่งผู้ป่วยผ่านกลไกกองทุนสุขภาพตำบล
  2016-05-21, 15:41
 • Wednesday, April 27, 2016
  07:33
  รายงานฉบับล่าสุดของธนาคารโลก เผยถึงปัญหาเรื่องช่องว่างการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของคนชราในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มว่า ประชากรคนชราซึ่งกำลังเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว จะไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้โดยสะดวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ยากจนและอยู่ในพื้นที่ห่างไกล แนะขยายบทบาท อปท.ส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ โดยมีบริการรถตู้ฉุกเฉินสำหรับชุมชนและจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน
  2016-04-27, 07:33
 • Monday, September 14, 2015
  17:18
  “หมอปิยะสกล” เผย มติบอร์ด สปสช.อนุมัติแนวทางบริหารงบดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในปี 59 ระบุเป็นปีแรกที่เริ่มเปิดงานเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ครม.ให้งบ 600 ล้านบาท ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง 1 แสนราย ก่อนขยายให้ครบ 1 ล้านรายในปี 61 ใช้กลไก เทศบาล/อบต. กองทุนสุขภาพตำบล เป็นฐานพร้อมการสนับสนุนของ รพ.สต./รพช.ดูแลสิทธิประโยชน์การแพทย์ เกิดเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน และความร่วมมือจาก อปท.เพื่อดูแลบริการด้านสังคม มอบ สปสช.ประสาน กรมบัญชีกลาง สปส. ก่อนเสนอ ครม.เพื่อขยายให้ครบทุกสิทธิ
  2015-09-14, 17:18
 • Monday, November 10, 2014
  19:48
  มติบอร์ดสปสช.รับทราบผลการดำเนินงานกองทุนค่ารักษาอปท.ของสปสช.ที่เริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค.56 มีผู้มีสิทธิ์ 6.9 แสนราย ปี 57 มีการใช้จ่ายงบเพื่อรักษาพยาบาลกว่า 3,700 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าตัวเลขที่ประมาณการที่คาดว่าน่าจะใช้ทั้งปีประมาณ 4,000 ล้านบาท ส่วนจำนวนผู้สอบถามเรื่องการใช้สิทธิ์ก็ลดน้อยลง จากเดือนแรกที่มีกว่า 2,000 ครั้ง ลดเหลือเดือนละ 200 ครั้งเท่านั้น
  2014-11-10, 19:48

ข่าวล่าสุด

กลับด้านบน