ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วันนี้ (8 เมษายน  2558 ) ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ดร.พิเชฐ   ดุรงคเวโรจน์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  เปิดเผยว่า เพื่อรองรับและช่วยอำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้  กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ  ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หามาตรการรับมือเพื่อให้ประชาชนเที่ยวได้อย่างสนุกและปลอดภัย  โดยเฉพาะด้านการขับขี่ยานพาหนะ  ซึ่งสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติแห่งชาติ(มว.)ได้ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดทำโครงการ ”สร้างความมั่นใจในการใช้เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจ” ซึ่งโครงการดังกล่าวทำให้ระบบการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์มีความน่าเชื่อถือและได้ผ่านการสอบเทียบในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานสากล

นอกจากนี้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ เนคเทค สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ได้มีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นTVIS (ทีวิส)สำหรับรายงานข้อมูลสภาพจราจรอัจฉริยะแบบเรียลไทม์จากแหล่งข้อมูลการจราจรต่าง ๆแบบอัตโนมัติ  ซึ่งช่วยประชาชนวางแผนการเดินทาง ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลโดยพูดชื่อถนนที่ต้องการก็จะเข้าถึงข้อมูลการจราจรที่ถนนนั้นๆได้ทันที เปิดให้ดาวน์โหลดใช้งานฟรี ที่ www.tvis.in.th นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นSafeMate (เซฟเมท) เครื่องมือวัดระดับความปลอดภัยการขับขี่โดยใช้ เซ็นเซอร์ บนสมาร์ทโฟนประมวลผลการขับขี่แบบเรียลไทม์เช่น การเบรก การเร่ง เปลี่ยนเลน และแจ้งเตือน เมื่อมีการขับขี่แบบอันตรายมีระบบประเมินการขับขี่เพื่อปรับปรุงพฤติกรรมการขับขี่ได้  สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจากโทรศัพท์ทุกระบบปฏิบัติการ

ดร.พิเชฐ  กล่าวอีกว่าสำหรับการใช้ดินสอพองประกอบการเล่นน้ำสงกรานต์ ที่ผ่านมาสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (สทน.)  ได้มีการสำรวจดินสอพองที่วางจำหน่ายในเขตกรุงเทพและปริมณฑลแล้วนำมาตรวจสอบในห้องปฏิบัติการพบว่าบางส่วนยังมีจำนวนแบคทีเรีย ยีสต์และราเกินมาตรฐาน   ซึ่งเมื่อนำมาผ่านการฉายรังสีแกมมาเพื่อฆ่าเชื้อโรคแล้ว  พบว่าสามารถทำลายเชื้อโรคที่พบได้เป็นอย่างดี โดยไม่มีอันตรายต่อการนำมาใช้งาน ดังนั้นหากต้องการใช้ดินสอพองในการเล่นน้ำสงกรานต์ควรเลือกซื้อดินสอพองสีขาว  มีฉลากระบุแหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือ  หลีกเลี่ยงดินสอพองที่มีสีสันฉูดฉาดหรือไม่ทราบแหล่งผลิตที่แน่นอน  และควรเพิ่มความระมัดระวังไม่ให้ดินสอพองเข้าตาปากหรือจมูก เพราะจะระคายเคืองและนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้    นอกจากนี้ยังเตือนการใช้แป้งนวลว่าไม่ใช่ดินสอพอง แต่มีองค์ประกอบหลักเป็นแคลเซียมซัลเฟตหรือยิบซั่ม ซึ่งหายใจเข้าไปอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อจมูกและหลอดลมได้

ที่มา: http://www.dailynews.co.th