ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปสช.เผยผลคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในบอร์ด สปสช.ชุดใหม่ เป็นรายชื่อมาจากแพทยสภาและ รพ.เอกชนเสนอ 4 ราย จาก สธ.1 ราย อปท. 1 ราย และภาคประชาชน 1 ราย ด้าน ‘นิมิตร์’ อดีตบอร์ด สปสช.กังวลสัดส่วนกรรมการขาดความสมดุล ละเลยการสร้างผลประโยชน์เพื่อประชาชน

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ โฆษกสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยผลการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ 7 ด้านในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.ที่ผ่านมา โดยมี ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ว่า ในการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการคัดเลือกนั้น ผู้ทรงคุณวุฒิ 4 รายมาจากการเสนอชื่อโดยกรรมการจากแพทยสภาและสมาคมโรงพยาบาลเอกชนที่ร่วมกันเสนอ ส่วนที่เหลือมาจากการเสนอชื่อของปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

นายนิมิตร์ เทียนอุดม อดีตกรรมการหลักประกันสุขภาพ กล่าวว่า เมื่อเห็นหน้าตาของบอร์ด สปสช.ชุดใหม่นี้แล้ว ประเด็นที่มีความกังวลของสังคมในขณะนี้คือ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งควรเป็นคณะกรรมการที่มีความสมดุลระหว่างสภาวิชาชีพ ผู้ให้บริการในระบบสาธารณสุข และประชาชน แต่ผลการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 7 ด้านซึ่งมีความสำคัญมากในบอร์ด สปสช.กลับเทน้ำหนักไปในทางผู้แทนที่แพทยสภา สมาคมโรงพยาบาลเอกชน เป็นผู้เสนอถึง 4 คน ที่เป็นตัวแทนของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการคัดเลือกเพียง 2 คน

“เครือข่ายประชาชนจึงค่อนข้างวิตกกังวลว่า ทิศทางของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าต่อจากนี้ คงไม่ใช่ทิศทางเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประชาชน แต่จะกลายเป็นมุ่งเป้าหมายตอบสนองสภาวิชาชีพและผู้ให้บริการเป็นหลัก ซึ่งขัดกับเจตนารมณ์ของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อย่างไรก็ตามยังมีความเชื่อมั่นว่า ตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุข ย่อมต้องเป็นตัวแทนของประชาชน 49 ล้านคนด้วย ไม่ใช่ตัวแทนของสภาวิชาชีพเพียงอย่างเดียว จึงอยากให้คำนึงถึงประเด็นนี้ให้มากๆ” อดีตบอร์ด สปสช. กล่าว