ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สคสท.ค้านโครงสร้างใหม่ สป.สธ. ระบุ แค่ รพ.สต.ไม่ตอบโจทย์สร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค ยังเน้นให้ความสำคัญรักษา มากกว่าสร้างเสริมสุขภาพ ห่วงทำให้เกิดความขัดแย้ง เผยชมรม รพ.สต. เตรียมร้องนายกฯ ปลายเดือน ม.ค. นี้

นางทัศนีย์ บัวคำ ประธานคณะทำงานก่อตั้งสมาพันธ์เครือข่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไทย (สคสท.) กล่าวถึงการปรับโครงสร้างการกระทรวงสาธารณสุขว่า ไม่เห็นด้วยกับการปรับโครงการกระทรวงสาธารณสุขที่ออกมานี้ การที่กระทรวงสาธารณสุขระบุว่าบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขร้อยละ 70-80 มีความพึงพอใจ ต้องถามกลับว่าแน่ใจหรือไม่ ได้มีการสอบถามผู้ปฏิบัติงานข้างล่างแล้วหรือยัง เขาเหล่านั้นรับทราบกับโครงสร้างใหม่นี้หรือไม่ การพิจารณาโดย อ.ก.พ.สป.สธ. ต้องถามว่ามีใครบ้าง และมีการนำข้อมูลมาพิจารณารอบด้านหรือไม่ 

เบื้องต้นต้องบอกว่าไม่ได้คิดโต้แย้งกับกระทรวงสาธารณสุข และขอวิเคราะห์ในส่วนโครงสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ก่อน ซึ่งการปรับโครงสร้างนี้ต้องมองไปยังพื้นที่ และยึดประชาชนเป็นตัวตั้ง ต้องเข้าถึงชาวบ้าน

ทั้งนี้ รพ.สต.ถือเป็นหลักพื้นฐานของสาธารณสุขชุมชน และถูกกำหนดเป็นนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญปี 2550 โดยมีการยกระดับสถานีอนามัยเป็น รพ.สต.ในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชาชีวะ ที่ต้องการเน้นการสร้างเสริมสุขภาพที่ต้องมีมาตรฐาน โจทย์ก็เพื่อให้ทำหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ ดังนั้นการปรับโครงสร้างกระทรวงสาธารณสุข ที่แบ่ง 2 กลุ่มงานคือ กลุ่มสนับสนุนบริการสุขภาพและกลุ่มบริการสุขภาพก็ผิดแล้ว

อีกทั้งในกลุ่มบริการสุขภาพที่ขึ้นต้นภารกิจที่งานรักษาพยาบาล แล้วจึงตามด้วยงานส่งเสริมสุขภาพ และงานควบคุมโรค เป็นต้น สะท้อนให้เห็นว่า กระทรวงสาธารณสุขยังให้ความสำคัญกับการซ่อมสุขภาพมากกว่า ซึ่งยังไม่รวมถึงตำแหน่งวิชาชีพเชื่อว่าการปรับโครงสร้างในรูปแบบนี้จะทำให้เกิดขัดแย้งในระบบสาธารณสุขได้

“หากถามว่าโครงสร้างกระทรวงสาธารณสุขที่ออกมานี้เห็นด้วยหรือไม่ คงตอบว่าไม่เห็นด้วยแน่ๆ เพียงแค่คนทำงานระดับฐานล่างใน รพ.สต.ประมาณ 10,000 แห่งทั่วประเทศต่างมีคำถามเกี่ยวกับโครงสร้างนี้แล้ว และทราบว่าในปลายเดือนมกราคมนี้ ชมรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะรวมตัวเพื่อไปฟ้องนายกรัฐมนตรีถึงการปรับโครงสร้างใหม่นี้ โดยโครงสร้างที่แยก 2 กลุ่มงาน ต้องบอกว่า รพ.สต.ไม่เอาแน่ๆ เพราะจะทำให้เกิดความแตกแยก ร้าวฉาน ซึ่งการที่เราต้องไปร้องเรียนต่อนายกฯ เนื่องจากใน อ.ก.พ.สธ.ต้องโน้มเอียงไปยัง อ.ก.พ.สป.สธ.อยู่แล้ว ดังนั้นจึงอยากเสนอให้ทบทวนโครงสร้างใหม่ และต้องมีการศึกษาให้มากพอ” ประธาน สคสท. กล่าว