ทัศนีย์ บัวคำ

 • ชวส.ชี้การที่แพทย์ออกมาวิจัยแทนนักสาธารณสุขว่า ในอีก 10 ปีข้างหน้าคนจะล้นงาน ถือเป็นการตั้งธงว่าวิชาชีพนี้จะไม่ขาดแคลน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของหลายวิชาชีพที่คัดค้านการมีวิชาชีพสาธารณสุขมาก่อนหน้านี้หลายสิบปีที่ผ่านมาแล้ว อย่างไรก็ตามงานวิจัยดังกล่าวอาจไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงในปัจจุบัน เพราะอัตรากำลังตามภาระงานของ รพ.สต.ยังขาดแคลนอีกมากมายหลายแห่ง
  2016-09-22 08:29
 • จพ.สธ.รพ.สงขลา เผย ได้รับขึ้นทะเบียนสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชนแล้ว หลังเช็คสิทธิ 8 ก.ย. แต่ยังไม่ได้รับสิทธิเลือกตั้ง พร้อมเดินหน้าเรียกร้องต่อ เหตุควรยึดนับวันตราประทับไปรษณีย์ตามสากล ด้าน จพ.สธ.สุคิริน ระบุยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนสมาชิก วอนตรวจสอบ เหตุยื่นออนไลน์ 15 มิ.ย. ส่งเอกสาร 21 มิ.ย. แถมเช็กไปรษณีย์มีผู้รับ 23 มิ.ย. ขณะที่ สคสท.ยืนยันข้อร้องเรียนเป็นข้อเท็จจริง จี้ตรวจสอบดำเนินการถูกต้อง เพื่อภาพลักษณ์สภาฯ  
  2016-09-09 18:27
 • สคสท.เผยผู้ถูกตัดสิทธิเลือกตั้ง กก.สภาการสาธารณสุขชุมชน ทำหนังสือร้องเรียนต่อ รมว.สธ.ขอความเป็นธรรมแล้ว เหตุยื่นสมัครสมาชิกและส่งหลักฐานในวันที่กำหนด ชี้ กรณี จพ.สธ.คลองใหม่ จ.นครปฐม ยื่นสมัครพร้อมสามีและคนอื่น แต่กลับถูกตัดสิทธิ์คนเดียว ขณะที่ จพ.สธ.รพ.สงขลา ถูกตัดสิทธิ์ทั้งหมด พร้อมตั้งข้อสังเกต 961 รายชื่อ ที่ยื่นให้ปลัด สธ.ลงนามรับรองสมาชิกเพิ่มเติมวันที่ 11 ส.ค. 59 
  2016-09-06 21:38
 • เลือกตั้ง “สภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน” ส่อแววป่วน สคสท. ตั้งข้อสังเกตยอดสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ตกหล่น 3 พันรายชื่อ แถมแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ไม่มีเลขที่สมาชิก และที่อยู่แนบท้าย หวั่นบัตรเลือกตั้งส่งไม่ถึง จี้ คกก.สภาวิชาชีพฯ เร่งตรวจสอบและชี้แจง ด้าน “สำนักงานเลขาธิการสาธารณสุขชุมชน” แจงผ่าน Facebook ยันผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีเพียง 17,302 คน ไม่มีค้างท่อ ย้ำดำเนินการด้วยความโปร่งใส   
  2016-09-01 11:41
 • เครือข่าย รพ.สต. ชวส. ชมรม ผอ.รพ.สต.เดินหน้าปฏิรูป รพ.สต.ต่อเนื่อง ทั้งการร่วมประชุมแก้ระเบียบเงินบำรุง รพ.สต. การแก้กฎกระทรวงเพื่อรองรับ รพ.สต. การเข้าร่วมเวทีปฏิรูปสาธารณสุข พร้อมหนุนแนวทางสหกรณ์สุขภาพของ สคสท. เสนอใช้รูปแบบ primary care cluster แทนรูปแบบเดิม และส่งเสริมความก้าวหน้าของหมออนามัย ไม่ให้เป็นชนชั้นที่ถูกลืม
  2016-02-14 14:18
 • ชมรม ผอ.รพ.สต.ยันไม่เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นการปรับโครงสร้างใหม่ของ รพ.สต.ที่ สธ.จะจัดขึ้น 22 ม.ค.นี้ ชี้เป็นแค่สั่งการแบบจานด่วน ต้องการสกัดไม่ให้หมออนามัยรวมตัว 29 ม.ค.นี้ ย้ำเดินหน้าเข้าพบ นายกฯ สนช. สปท. ก.พ. รมว.สธ.และผู้บริหาร สธ. 29 ม.ค.ตามนัดหมายเดิมเท่านั้น เสนอโครงสร้าง รพ.สต.สอดคล้องภาระงานจริง พร้อมมีกฏกระทรวงรับรองไม่ใช่องค์กรเถื่อน
  2016-01-21 10:38
 • เครือข่ายคนทำงานปฐมภูมิ สธ.เตรียมยื่นหนังสือถึงนายกฯ 29 ม.ค.นี้ จี้ ยกระดับ รพ.สต.กว่า 10,000 แห่งทั่วประเทศ ให้ถูกกฎหมาย ค้านโครงสร้าง รพ.สต.ใหม่ ที่ผ่านมติ อ.ก.พ.สป.สธ.พร้อมเสนอโครงสร้างใหม่ที่สอดคล้องภาระงานที่แท้จริง
  2016-01-12 17:33
 • สคสท.ค้านโครงสร้างใหม่ สป.สธ. ระบุ แค่ รพ.สต.ไม่ตอบโจทย์สร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค ยังเน้นให้ความสำคัญรักษา มากกว่าสร้างเสริมสุขภาพ ห่วงทำให้เกิดความขัดแย้ง เผยชมรม รพ.สต. เตรียมร้องนายกฯ ปลายเดือน ม.ค. นี้
  2016-01-08 12:51
 • เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ : 30 องค์กรข้าราชการ-สหภาพพยาบาล ร้อง สนช. แก้ปัญหาเงินเดือนเหลื่อมล้ำ วอน คสช. ใช้ ม.44 ช่วย เรียกร้อง ยกเลิกตำแหน่ง ขรก.แบบแท่ง ปรับ พนง.ราชการเป็น ขรก. รัฐจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการลูกจ้างภาครัฐทุกประเภทให้ได้รับความเป็นธรรม ด้านสหภาพพยาบาลร้องให้รัฐตั้งกองทุนเงินทดแทนดูแลกำลังภาครัฐหากได้รับบาดเจ็บหรือประสบอันตรายจากการทำงานเหมือนภาคเอกชน
  2015-12-18 17:30
 • “ทัศนีย์” ประธาน สคสท. ระบุเหตุ สปสช.ไม่ขัดข้อเสนอรวม สสจ./สสอ.เป็นหน่วยบริการเพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมป้องกันโรค เหตุเป็นไปได้ยาก เกี่ยวข้องโครงสร้างและกฎหมายหลายฉบับ ชี้หากต้องการงบทำงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคต้องแก้ให้ถูกจุด ขณะที่ รพ.สต. ถูกมองเป็นหน่วยบริการ แต่ต้องรับงบผ่าน CUP เกิดการกระจายงบสู่หน่วยบริการระดับล่างไม่เป็นธรรม   
  2015-11-12 13:46
 • สมาพันธ์เครือข่ายสาธารณสุขฯ พร้อมเครือข่าย เผยความคืบหน้าแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำเพดานเงินเดือน ขรก. หลังยื่นหนังสือรองนายกวิษณุ ขอความเป็นธรรม เตรียมตั้ง คกก.พิจารณาปรับโครงสร้างเงินเดือนและค่าตอบแทน ขรก. พร้อมเปิดช่องทาง ขรก.ร่วมโหวตสนับสนุนผ่าน www.change.org เผย 2 วัน มีผู้ร่วมโหวตแล้วกว่า 600 คน หลังรณรงค์ ขรก.ร่วมส่งโปสการ์ดตรงถึงนายกฯ ร้องแก้ปัญหา
  2015-10-15 09:08
 • สมาพันธ์เครือข่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไทย เตรียมเข้าพบ “วิษณุ-หมอปิยะสกล” 9 ต.ค. นี้ จี้แก้ความเหลื่อมล้ำเพดานเงินเดือน พร้อมเยียวยา ขรก.รับผลกระทบทั่วประเทศ จาก พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน ปี 51 เปลี่ยนระบบซีเป็นระบบแท่ง ส่งผลต่อขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ชี้รัฐต้องเร่งแก้ไขปัญหาหลังปล่อยคาราคาซังนาน 7 ปี    
  2015-10-06 11:17

Pages