ชมรม ผอ.รพ.สต.ไม่เข้ารับฟังความเห็นปรับโครงสร้างที่ สธ.จัด 22 ม.ค.ยันเดินหน้าพบนายกฯ 29 ม.ค.

Thu, 2016-01-21 10:38 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ชมรม ผอ.รพ.สต.ยันไม่เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นการปรับโครงสร้างใหม่ของ รพ.สต.ที่ สธ.จะจัดขึ้น 22 ม.ค.นี้ ชี้เป็นแค่สั่งการแบบจานด่วน ต้องการสกัดไม่ให้หมออนามัยรวมตัว 29 ม.ค.นี้ ย้ำเดินหน้าเข้าพบ นายกฯ สนช. สปท. ก.พ. รมว.สธ.และผู้บริหาร สธ. 29 ม.ค.ตามนัดหมายเดิมเท่านั้น เสนอโครงสร้าง รพ.สต.สอดคล้องภาระงานจริง พร้อมมีกฏกระทรวงรับรองไม่ใช่องค์กรเถื่อน

นายสมศักดิ์ จึงตระกูล ประธานชมรม ผอ.รพ.สต. (ประเทศไทย) กล่าวว่า หลังจากที่ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ว่า สธ.จะจัดรับฟังความคิดเห็นการปรับโครงสร้าง รพ.สต.ในวันพรุ่งนี้ (22 ม.ค.) โดยได้เชิญ สาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) จังหวัดละ 1 คน และ ผอ.รพ.สต.จังหวัดละ 1 คนนั้น ชมรม ผอ.รพ.สต.มีมติว่า ไม่ขอเข้าร่วมการสั่งการแบบอาหารจานด่วนดังกล่าวเช่นนี้ เพราะมองว่าผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขต้องการแค่การสกัดกั้นหมออนามัยไม่ให้รวมตัวกันในวันที่ 29 ม.ค.นี้เท่านั้น ไม่ได้ต้องการรับฟังเสียงหมออนามัยอย่างแท้จริง

ขณะเดียวกันในเรื่องดังกล่าวนั้น ทางชมรม ผอ.รพ.สต.ได้ดำเนินการไป 2 ข้อแล้ว ดังนี้

1.ชมรม ผอ.รพ.สต.ได้ทำหนังสือถึง รมว.สาธารณสุข และสำเนาเรียนปลัด สธ.เรื่องขอให้ทบทวนโครงสร้างในส่วนที่เกี่ยวกับ รพ.สต.ไปแล้ว และจะเดินทางไปรับฟังคำตอบในบ่ายวันที่ 29 ม.ค.เท่านั้น ส่วนหากมี ผอ.รพ.สต.จำนวนหนึ่ง ซึ่งเป็นส่วนน้อยที่เดินทางไปวันที่ 22 ม.ค.ก็เป็นสิทธิของผู้นั้น แต่ไม่ใช่ข้อคิดเห็นจาก ชมรม ผอ.รพ.สต. (ประเทศไทย) แต่อย่างใด

2.ชมรม ผอ.รพ.สต.ได้ทำหนังสือประสานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอเข้าพบนายกรัฐมนตรี ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ประธานคณะกรรมการมาธิการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สปท. เลขาธิการ ก.พ. ตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นไป เพื่อรายงานปัญหาของหมออนามัยให้รัฐรับรู้ หลังถูกละเลยมานาน เพื่อให้เกิดการปฏิรูประบบสาธารณสุขอย่างแท้จริง

นายสมศักดิ์ กล่าวต่อว่า สำหรับหนังสือสั่งการของกระทรวงสาธารณสุขที่จะรับฟังความคิดเห็นในวันที่ 22 ม.ค.นี้ ทางชมรม ผอ.รพ.สต.เห็นว่า หนังสือสั่งการดังกล่าวมีความผิดปกติ มีการสั่งการแบบอาหารจานด่วน โดยมีการแพร่กระจายในไลน์ตั้งแต่วันที่ 19 ม.ค.59 ออกหนังสือวันที่ 20 ม.ค.59 และแจ้งด่วนที่สุดให้ส่งรายชื่อภายในวันนั้นเพื่อประชุม 22 ม.ค.59 โดยขอ ผอ.รพ.สต.แค่เพียงจังหวัดละ 1 คน ซึ่งดูรีบร้อนกระชั้นชิดเกินไป และไม่สอดคล้องกับจำนวน รพ.สต.หมื่นแห่ง ที่อยากรับรู้ข้อมูลและสามารถแสดงความคิดเห็นได้พร้อมๆ กันอย่างแท้จริง

“ชมรม ผอ.รพ.สต.ยืนยันรวมพลวันที่ 29 ม.ค.59 วันเดียวเท่านั้น เนื่องจากนักสาธารณสุขทั่วประเทศจากร พ.สต.หมื่นแห่ง ได้มีการเตรียมการเพื่อเดินทางไว้ล่วงหน้าแล้ว โดยใช้งบส่วนตัว ไม่สามารถยกเลิกได้” นายสมศักดิ์ กล่าว

ด้าน นางทัศนีย์ บัวคำ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไทย (สคสท.) และเป็นที่ปรึกษา ชมรม ผอ.รพ.สต. (ประเทศไทย) กล่าวว่า การดำเนินการวันที่ 29 ม.ค.นี้ มีเป้าหมายหลักที่ปักไว้ชัดเจน ไม่เปลี่ยนแปลง ธงผืนแรก คือ รพ.สต.หมื่นแห่ง ต้องได้รับการยกฐานะให้มีสถานะทางกฎหมาย ข้อเสนอและทางออกในระยะแรก คือ ต้องทำทันที สธ.ต้องเร่งดำเนินการประกาศ รพ.สต.ให้ปรากฎในกฎกระทรวงสาธารณสุข

ขณะเดียวกันในระยะเปลี่ยนผ่าน ตามแนวนโยบายการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ เสนอให้ออกกฎหมายเฉพาะหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ

ธงผืนที่สอง คือ คัดค้านไม่เห็นด้วยกับร่างโครงสร้างใหม่ของ รพ.สต.ที่ผ่านมติ อ.ก.พ.สป.สธ. เพราะผิดฝาผิดตัว ปิดฉลากผิด บิดเบี้ยว ไม่ตอบโจทย์การเข้าถึงบริการสุขภาพของชาวบ้าน และอนาคตของบุคลากรสาธารณสุขตีบตัน ไม่มีความก้าวหน้า ปัญหาจะลุกลามกลายเป็นความขัดแย้งแตกแยกระหว่างคนทำงานด้วยกันเอง ซึ่งในประเด็นนี้ได้เสนอโมเดลโครงสร้างใหม่ของ รพ.สต.ที่ครอบคลุมภาระงานหลัก ภาระงานรอง และภาระงานสนับสนุน สอคล้องกับมาตรฐาน  รพ.สต. เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและ รมว.สาธารณสุข

“ขอสามประโยคสั้นๆ ง่ายๆ ในวันที่ 29 มกราคม 2559 ณ ทำเนียบรัฐบาล คือ ออกมา หมื่นแห่ง หมื่นคน” นางทัศนีย์ กล่าว

นายริซกี สาร๊ะ เลขาชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) (ชวส.) กล่าวว่า การออกมาเรียกร้องของหมออนามัยแค่เพียงอยากให้ผู้บริหารระดับประเทศ และผู้บริหารระดับกระทรวงสาธารณสุขรับรู้ว่า

1.หลายวิชาชีพ หลายคน ยังไม่เข้าใจบทบาทหมออนามัย ยังเรียกหมออนามัยว่าหมอเถื่อน หรือเข้าใจว่าหมออนามัยคือ อสม.ทั้งๆ ที่ทำงานรองรับนโยบายกระทรวงทุกกรมกอง หลายร้อยตัวชี้วัด ดูแลประชาชนตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ จนถึงเชิงตะกอน/หลุมฝังศพเลยทีเดียว

2.รพ.สต.ก็ยังเป็น รพ.สต.เถื่อน เนื่องจากไม่มีสถานะทางกฏหมาย คน เงิน ของ ถูกจำกัด

3.สถานภาพหมออนามัยก็เป็นบุคลากรระดับชายขอบ มีการปฏิบัติแบบสองมาตรฐาน มีความเหลื่อมล้ำ เช่น หมออนามัยมีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ ในขณะที่วิชาชีพอื่น สายงานอื่นใช้วิธีการสอบคัดเลือก หมออนามัยมีการบรรจุน้อยไม่สอดคล้องกับอัตรากำลัง ภาระงาน ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.ก็เป็นตำแหน่งอุปโลกน์ ศักดิ์และสิทธิ์ ความก้าวหน้า ค่าตอบแทน เพดานเงินเดือนมีความเหลื่อมล้ำ ไม่ทัดเทียมวิชาชีพอื่นๆ แต่อย่างใด นี่เป็นสาเหตุ ให้หมออนามัย คน รพ.สต นักสาธารณสุข ต้องออกมาเรียกร้องสิทธิที่พึงมีพึงได้บ้าง หลังจากที่ต่างอดทนเงียบมานับร้อยปี ตั้งแต่เป็นสุขศาลา ต่อมาเป็นสถานีอนามัย จนเป็น รพ.สต.

“หมออนามัยขอแค่มีพื้นที่ยืนบ้างในกระทรวงสาธารณสุข อย่าปฏิบัติเหมืนเป็นชนชั้นชายขอบอีกเลย 29 มกราคม 2559 พี่น้องหมออนามัย ชาว รพ.สต. นักสาธารณสุขทั่วประเทศ จะพร้อมเพรียงกันหน้าทำเนียบ วันนี้วันเดียว ไม่มีวันอื่น ขอเพียงคำตอบ รพ.สต.มีสถานะทางกฏหมาย โครงสร้าง รพ.สต.ที่ตอบโจทย์สอดคล้องภาระงานอย่างแท้จริง และสามารถลดความเหลื่อมล้ำต่างๆ ในกระทรวงสาธารณสุขได้อย่างแท้จริง พี่น้องหมออนามัยจากทั่วประเทศจะออกมารวมตัวกัน 29 มกราคม เจอกัน” นายริซกีกล่าว