ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปสช.เผยสิทธิประโยชน์หนุนเด็กไทยสู่ประชากรคุณภาพ ทั้งบริการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการวัคซีน จนถึงดูแลสุขภาพช่องปาก สร้างสุขภาพดีแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย สติปัญญาอย่างเท่าเทียมกัน เดินตามคำขวัญนายกฯ ปี 59 นำพาพัฒนาประเทศเจริญก้าวหน้า พร้อมชวนเด็กไทยร่วมงาน “หลักประกันสุขภาพเด็กไทย” 9 ม.ค. 59 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ อาคาร บี       

นพ.ชูชัย ศรชำนิ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ทรัพยากรสำคัญที่สุดในการสร้างความเจริญก้าวหน้าของประเทศ คือการพัฒนาประชากรที่มีคุณภาพ ที่ผ่านมา คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ได้ให้ความสำคัญต่อการดูแลและส่งเสริมสุขภาพเด็กไทยอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ในครรภ์มารดา แรกเกิด จนถึงปฐมวัย เพื่อให้เด็กไทยแข็งแรงทั้งพัฒนาการร่างกายและสมบูรณ์ด้านสติปัญญา ปี 2559 นี้ ตามคำขวัญวันเด็กแห่งชาติของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี "เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต"

สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ให้กับเด็กไทย เน้นความครอบคลุมเด็กไทยทุกคนตั้งแต่เด็กที่ด้อยโอกาสจนกระทั่งเด็กที่อยู่ในความปกครองของครอบครัว ทั้งบริการรักษาพยาบาล ที่คุ้มครองเด็กที่ปกติ หรือเด็กที่มีความผิดปกติตั้งแต่แรกเกิดและการรักษาโรคทั่วไป การรักษาโรคเฉพาะทาง การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการวัคซีน และบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟันให้กับเด็กไทยทุกคน

นพ.ชูชัย กล่าวว่า สำหรับบริการรักษาพยาบาลที่คุ้มครองความผิดปกติตั้งแต่แรกเกิด เช่น ธาลัสซีเมีย ปากแหว่งเพดานโหว่ ปลูกถ่ายตับในเด็กท่อน้ำดีตีบตันตั้งแต่กำเนิด ความผิดปกติทางพันธุกรรม ภาวะการบกพร่องการเรียนรู้ การผิดปกติในการมองเห็น หรือการได้ยินแต่กำเนิด เป็นต้น บริการรักษาโรคทั่วไป เช่น เป็นหวัด คัดจมูก น้ำมูกไหล อุดฟัน รักษารากฟันในเด็ก ฯลฯ และโรคเฉพาะทาง เช่นการผ่าตัดโรคหัวใจผิดปกติแต่กำเนิดในเด็ก รวมถึงฟื้นฟูสมรรถภาพ

ส่วนการบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยเรียน ได้แก่

-  ฉีดวิตามินเค และตรวจสุขภาพแรกเกิด

-  ตรวจคัดกรองและแก้ไขภาวะพร่องไทยรอยด์ (TSH) เพื่อป้องกันภาวะปัญญาอ่อนหรือโรคเอ๋อ

-  ให้ยาป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี กรณีจากแม่ที่ติดเชื้อ รวมถึงการตรวจยืนยัน

-  ประเมิน การเจริญเติบโต และภาวะโภชนาการ เช่น วัดเส้นรอบศรีษะ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง

-  ประเมิน ส่งเสริม กระตุ้น และแก้ไขพัฒนาการเด็กที่เหมาะสมตามวัย

-  ให้ยาเสริมธาตุเหล็กป้องกันโรคโลหิตจากการขาดธาตุเหล็ก รวมถึงการตรวจคัดกรองและแก้ไขโลหิตจาง

-  ประเมินและส่งเสริมพฤติกรรมบริโภคอาหารที่เหมาะสม ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กขาดอาหาร หรืออ้วนน้ำหนักเกิน  

-  ประเมินและพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ส่งเสริมสุขภาพจิต ให้สุขศึกษาป้องกันพฤติกรรมต่อสุขภาพ

-  ตรวจคัดกรองสายตาผิดปกติและตัดแว่น ซึ่งในปี 2559 นี้เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายขององค์การอนามัยโลกและของขวัญจากรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ สปสช. จัดชุดสิทธิประโยชน์ให้งานอนามัยโรงเรียนตรวจสายตาและให้แว่นตาแก่เด็กที่มีภาวะสายตาเอียง สายตามองไม่ชัดในชั้นประถมศึกษา และชั้นอนุบาลด้วย  

-  ตรวจคัดกรองการได้ยิน

-  ตรวจสุขภาพทั่วไป ส่งเสริมการปฏิบัติตน ตามสุขบัญญัติ 10 ประกาศ เป็นต้น

นพ.ชูชัย กล่าวว่า การบริการด้านวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค สปสช.ได้กำหนดสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมเด็กแรกเกิดไปจนถึง 15 ปี โดยเป็นไปตามแผนงานการให้ภูมิคุ้มกันของประเทศ ได้แก่ วัคซีนวัณโรค (BCG) วัคซีนรวมดีทีพี (DTP-HB) วัคซีนตับอักเสบซี (HB) วัคซีนโปลิโอ (OPV) ซึ่งในปี 2559 นี้เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายขององค์การอนามัยโลกและกระทรวงสาธารณสุขเพื่อกวาดล้างโปลิโอให้มดจากประเทศไทย ได้จัดชุดสิทธิประโยชน์วัคซีนโปลิโอชนิดฉีด (IPV) ด้วย วัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก (DTP) วัคซีนไข้สมองอักเสบ (JE) วัคซีนหัด (M) วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม (MMR) และวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ขณะที่การบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน ได้แก่ การตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน คำแนะนำด้าน ทันตกรรม สุขภาพ การเคลือบฟลูออไรด์ร่วมกับการใช้ฟลูออรไรด์เฉพาะที่ และการเคลือมหลุ่มร่องฟัน  นอกจากนี้ยังมีสิทธิประโยชน์การดูแลหญิงตั้งครรภ์ต่อเนื่อง ที่เป็นการดูแลเด็กตั้งแต่ในครรภ์

นพ.ชูชัย กล่าวต่อว่า เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ สปสช.ขอเชิญชวนนำบุตรหลานร่วมงาน “หลักประกันสุขภาพเด็กไทย ประจำปี 2559” หรือ “UC KID’s world” เพื่อร่วมกิจกรรมต่างๆ อาทิ ประกวดระบายสีปูนปั้น น้อง Hello ประกวดระบายสีน้อง Hello และประกวดระบายสีถุงผ้าดิบ และร่วมเล่นเกม ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนพัฒนาการเด็กไทยและส่งเสริมสายใยในครอบครัว ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09:00-16:00 น. ณ ศูนย์ราชการ อาคาร B ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ