วันอาทิตย์ ที่ 25 มิถุนายน 2560
อัพเดทล่าสุด 13 ชั่วโมง 12 นาที ที่ผ่านมา

Hfocus.org

เจาะลึกระบบสุขภาพ

วันเด็ก

Monday, January 16, 2017 - 20:12
ยูนิเซฟแนะไทยเพิ่มการลงทุนในการพัฒนาสมองของเด็กเล็กมากขึ้น ระบุเป็นการวิธีที่ฉลาดที่สุดในการพัฒนาทักษะทางการเรียนรู้ สังคมและอารมณ์ให้แก่เด็ก และยังเป็นการช่วยลดความเหลื่อมล้ำในระยะยาว ไทยมีความก้าวหน้าในการพัฒนาเด็กในหลายด้าน แต่ยังมีเด็กปฐมวัยอีกจำนวนมากที่ไม่ได้รับการดูแลและกระตุ้นพัฒนาการอย่างเหมาะสม
Sunday, January 15, 2017 - 09:25
เด็กเยาวชนยื่นข้อเสนอบิ๊กตู่ ขอของขวัญวันเด็กปกป้องจากพิษภัยสุรา พร้อมแสดงละครล้อเลียนแบบอย่างไม่ดีของผู้ใหญ่ ส่งผลเพิ่มนักดื่มหน้าใหม่ 
Saturday, January 14, 2017 - 11:58
บอร์ด สปสช.จัดสิทธิประโยชน์บัตรทองครอบคลุมดูแลสุขภาพเด็กไทยต่อเนื่อง เสริมพัฒนาการ ช่วยเจริญเติบโตสมวัย เป็นประชากรที่มีคุณภาพ เริ่มตั้งแต่ในท้องแม่ ทั้งคัดกรอง-ประเมินความเสี่ยง ให้วัคซีนป้องกันโรคตามช่วงวัย แก้ภาวะพร่องสุขภาพ รวมถึงรักษาพยาบาล 
Wednesday, January 11, 2017 - 21:56
วันนี้ (11 มกราคม 2560) ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ นพ.ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย
Wednesday, January 11, 2017 - 20:58
กระทรวงสาธารณสุข มอบของขวัญวันเด็กปี 2560 ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ มหาดไทย สปสช. จัดโครงการ “เด็กไทยสายตาดี” ครอบคลุมทั่วประเทศ เร่งรัดการคัดกรองสายตาเด็กนักเรียนชั้น ป.1 จำนวน 1,040,000 คน พร้อมมอบแว่นสายตาอันแรกแก่เด็กที่มีสายตาผิดปกติ ฟรี 43,000 คน ให้เด็กไทยมีสายตาดี เพิ่มโอกาสการเรียนรู้ ดีเดย์ในวันที่ 14 มกราคม 2560 จัดกิจกรรมตรวจวัดสายตาเด็ก ป.1 ฟรี ในงานวันเด็กแห่งชาติที่บู๊ทกระทรวงสาธารณสุข สนามเสือป่า กทม. และทั่วประเทศ
Friday, January 8, 2016 - 13:02
สปสช.เผยสิทธิประโยชน์หนุนเด็กไทยสู่ประชากรคุณภาพ ทั้งบริการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการวัคซีน จนถึงดูแลสุขภาพช่องปาก สร้างสุขภาพดีแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย สติปัญญาอย่างเท่าเทียมกัน เดินตามคำขวัญนายกฯ ปี 59 นำพาพัฒนาประเทศเจริญก้าวหน้า พร้อมชวนเด็กไทยร่วมงาน “หลักประกันสุขภาพเด็กไทย” 9 ม.ค. 59 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ อาคาร บี    
Saturday, January 10, 2015 - 17:04
กรมอนามัย ห่วงสุขภาพเด็กไทย แนะครู ผู้ปกครอง เลี้ยงอาหารวันเด็ก คำนึงถึงความสะอาด ปลอดภัย โดยเฉพาะอาหารกล่อง เลี่ยงการปรุง ประกอบเก็บไว้นาน ควรเพิ่มผลไม้ เช่น ส้ม กล้วย หรือชมพู่ เป็นอาหารว่าง
Wednesday, January 7, 2015 - 16:30
กระทรวงสาธารณสุข เปิด 2 กล่องของขวัญให้เด็กไทย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2558 ชิ้นแรก คือ สมุดขาว-เขียว ตรวจพัฒนาการเด็กไทยอายุต่ำกว่า 5 ขวบ เป็นครั้งแรกของประเทศ ใช้ควบคู่ระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ปกครอง ดูแลเด็กปกติและเด็กที่มีพัฒนาการช้า เริ่มใช้เมษายน 2558 ชิ้นที่สอง คือ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมัน เข็มที่ 2 ให้เด็กอายุ 2 ขวบครึ่งทุกคน เปลี่ยนจากเดิมที่ฉีดกระตุ้นเข็มที่ 2 ตอนอายุ 7 ปี เหตุพบเด็ก 2 ขวบแม้ได้วัคซีนเข็มแรกมาแล้ว แต่กลับป่วยมากขึ้น จึงต้องฉีดกระตุ้นเข็มที่ 2 ตอนอายุ 2 ขวบครึ่งแทน เริ่มพฤษภาคม 2558 สามารถลดค่าใช้จ่ายต่างๆจากการเจ็บป่วยได้รวม 205 ล้านบาท
54.198.118.197

54.198.118.197
13550