ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข ค้านหมออนามัยเคลื่อนขบวนร้องนายกฯ 29 ม.ค.นี้ แจงเหตุผล ปลัด สธ.ประกาศพร้อมพูดคุย ขณะที่การปรับโครงสร้าง สธ.ยังไม่แล้วเสร็จ ยังปรับเปลี่ยนได้ พร้อมขอเดินหน้าเลือกตั้ง คกก.สภาการสาธารณสุขชุมชน ยืนยันเป็นไปตามกรอบที่วางไว้ 180 วัน ออกกฎหมายลูกพัฒนาวิชาชีพสาธารณสุข

นายปิ่น นันทะเสน นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข กล่าวถึงความคืบหน้าในการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนว่า ขณะนี้ได้มีการจัดทำระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเสนอต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อลงนาม และส่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ซึ่งยืนยันว่ายังคงเป็นไปตามกรอบเวลาที่ได้วางไว้ คือ 180 วัน ซึ่งพวกเราอยากเดินหน้าดำเนินการตาม พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556 ให้แล้วเสร็จ เพราะหากมีการจัดตั้งคณะกรรมการฯ 24 คน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะมีการเขียนกฎหมายลูกต่างๆ ที่สอดคล้องกับ พ.ร.บ. ซึ่งหากทุกอย่างแล้วเสร็จก็ไม่จำเป็นต้องไปเดินขบวนเรียกร้องอะไร

ทั้งนี้การที่จะมีการเคลื่อนขบวนเพื่อเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรีในวันที่ 29 ม.ค. นี้ ส่วนตัวไม่เห็นด้วย เพราะในช่วงที่มีการจัดทำโครงสร้างกระทรวงสาธารณสุขในส่วนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ได้มีทั้งตัวแทนหมอนามัยและสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) เข้ามีส่วนร่วม แม้แต่ทางชมรมผู้อำนวยการ รพ.สต.ก็มาช่วยกันและมีชื่ออยู่ด้วย ดังนั้นจึงมองว่า การเคลื่อนไหวเรียกร้องนายกฯ ครั้งนี้ เป็นเพียงแค่การสร้างประเด็นเพื่อแย่งชิงพื้นที่ข่าวในการหาเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาชีพฯ เท่านั้น

นายปิ่น กล่าวว่า ในส่วนประเด็นการปรับโครงสร้าง สธ.ที่เห็นต่างนั้น ที่ผ่านมา นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ก็เปิดกว้างให้มาพูดคุยกันได้ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องนำมวลชนไปเคลื่อนขบวน ซึ่งท่านก็บอกชัดเจนว่าการจัดทำโครงสร้างหน่วยงานภูมิภาค สป.สธ.นี้ยังไม่แล้วเสร็จ เพราะยังต้องผ่าน อ.ก.พ.สธ. อีก ซึ่งยังสามารถปรับเปลี่ยนได้ และที่ผ่านมาตนเองได้เดินสายเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องนี้กับหมออนามัยด้วยกัน

“โครงสร้างที่กลุ่มชมรมผู้อำนวยการ รพ.สต.และสมาพันธ์เครือข่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไทย (สคสท.) นำเสนอกับที่จัดทำขึ้นนั้น ไม่แตกต่างกัน เพียงแต่มีการเสนอให้เพิ่มกรอบสิ่งแวดล้อมขึ้น ซึ่งส่วนตัวมองว่าวิชาชีพหมออนามัยต้องเป็นหมออนามัยทำหน้าที่เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนก่อน จึงสนับสนุนโครงสร้างที่ สธ.ได้จัดทำขึ้น ไม่ใช่ยังไม่เดินหน้าอะไรก็ออกมาขัดกันแล้ว” นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข กล่าวและว่า ทั้งนี้ขอเรียนไปยังนายกรัฐมนตรีด้วยว่า ในการเคลื่อนขบวนในวันที่ 29 ม.ค.นี้ สมาคมวิชาชีพสาธารณสุขไม่เห็นด้วย และเห็นด้วยกับวิธีการมาพูดคุยกันในกระทรวงสาธารณสุขมากกว่า