ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นสพ.แนวหน้า : ‘ทพ.พิทักษ์’ ที่ปรึกษาประธานบริหาร รพ.วิชัยยุทธ พร้อมสมาชิกทันตแพทย์ ยื่นหนังสือถึง ‘นพ.เจตน์’ ค้าน ร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพทันตกรรมฉบับใหม่ ที่ระบุต่อใบอนุญาตทันตแพทย์ทุก 5 ปี ชี้เป็นการลิดรอนสิทธิการประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ที่มีอยู่ก่อนที่กฎหมายมีผลบังคับใช้

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ที่อาคารรัฐสภา 2 ทพ.พิทักษ์ ไชยเจริญ ที่ปรึกษาประธานบริหารโรงพยาบาลวิชัยยุทธ พร้อมด้วยสมาชิกทันตแพทย์จากภาคส่วนต่างๆ เดินทางเข้ายื่นหนังสือคัดค้านร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ... ต่อ นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยระบุว่า จากการที่ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวกำหนดให้มีการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมทุก 5 ปี ถือเป็นการลิดรอนสิทธิการประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ที่มีอยู่ก่อนที่กฎหมายมีผลบังคับใช้

นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มภาระแก่ทันตแพทย์ในชนบทที่ต้องรักษาประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะหากใบอนุญาตหมดอายุในระหว่างการรักษาจะทำให้เกิดปัญหาขึ้น ประกอบกับสมาชิกทันตแพทย์อีกจำนวนมากยังไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับร่างกฎหมายฉบับนี้ ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นต่อเนื้อหากฎหมายได้ จึงขอให้เพิกถอนร่าง ดังกล่าว เพื่อนำไปทำประชาพิจารณ์อีกครั้ง

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559