พิทักษ์ ไชยเจริญ

 • ความสำคัญอย่างที่สุดเรื่องหนึ่งที่จะทำให้ การกลับมาของการรักษาทางทันตกรรมให้มีความมั่นใจ ลดความกังวลจากปัญหา Covid-19 คือ "การคัดกรองอย่างเข้มข้นและมีประสิทธิภาพ" ก่อนคนไข้จะเข้าการรักษาทุกครั้งในการที่จะสามารถคัดกรองผู้ป่วยที่สงสัยติดเชื้อ Covid-19 ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจำเป็นต้องแยกแผนการรักษาออกมาจากแผนการรักษาทั่วไป
  2020-05-04 15:09
 • ทันตแพทย์ ขอประชาชนเข้าใจแนวทางคัดกรอง “โควิด-19” ก่อนตรวจรักษาฟัน ชี้เป็นกระบวนการสำคัญช่วยลดความเสี่ยง ซ้ำเติมสถานการณ์แพร่ระบาด ทั้งต่อตัวผู้ป่วยและทีมแพทย์ผู้รักษา ย้ำหากคลินิกพบเคสเข้าข่ายต้องส่งสัย ให้รีบส่งต่อโรงพยาบาลเข้าสู่กระบวนการเฝ้าระวัง
  2020-03-24 16:50
 • เว็บไซต์แนวหน้า : เครือข่ายทันตแพทย์ภาครัฐและเอกชนยื่น สนช.ค้าน ร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพทันตกรรม ชี้การต่ออายุใบอนุญาตทุก 5 ปี ลิดรอนสิทธิทันตแพทย์ แจงการจะเข้าสู่อาชีพนี้ต้องผ่านอบรมศึกษานาน และมีการประเมินผลการศึกษาที่ต้องผ่านการรับรองจากสภาวิชาชีพ จึงทำให้มีมาตรฐานอยู่แล้ว ระบุหากต่อใบอนุญาตการลาไปอบรม กระทบปัญหาขาดแคลนหมอฟันอีก
  2016-02-24 17:11
 • นสพ.แนวหน้า : ‘ทพ.พิทักษ์’ ที่ปรึกษาประธานบริหาร รพ.วิชัยยุทธ พร้อมสมาชิกทันตแพทย์ ยื่นหนังสือถึง ‘นพ.เจตน์’ ค้าน ร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพทันตกรรมฉบับใหม่ ที่ระบุต่อใบอนุญาตทันตแพทย์ทุก 5 ปี ชี้เป็นการลิดรอนสิทธิการประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ที่มีอยู่ก่อนที่กฎหมายมีผลบังคับใช้
  2016-02-16 18:09