ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รมว.สธ.เผยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประชาชนเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตอันตรายถึงชีวิต ตามเกณฑ์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เข้ารับการรักษาที่ รพ.ใกล้ที่เกิดเหตุได้ทุกแห่ง โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการจ่ายเงินล่วงหน้าโดยเฉพาะใน รพ.เอกชน ยืนยัน รพ.ทุกแห่งพร้อมช่วยชีวิต ยึดแนวทางประชารัฐ ส่วนเรื่องระบบเบิกจ่ายที่เหมาะสมตามราคากลางค่ารักษาพยาบาลนั้น จะนัดหารือกันอีกครั้งหลังสงกรานต์ ประชาชนสงสัยโทรถามสายด่วน 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง

วันนี้ (5 เมษายน 2559) ที่ กระทรวงสาธารณสุข นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ประชุมผู้แทน 3 กองทุน และนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ตัวแทนโรงพยาบาลเอกชน เพื่อหารือนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ดีทุกสิทธิ” แนวทางการดำเนินงานเพื่อปรับระบบให้เกิดประโยชน์กับประชาชน

นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า นโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ดีทุกสิทธิ” เป็นสิ่งที่ประชาชนรอคอยและเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ดำเนินการมาเกือบ 5 ปีแล้วยังไม่ประสบความสำเร็จ ทุกฝ่ายได้มีความพยายามปรับในสิ่งที่พอจะเป็นไปได้ ขณะนี้ 3 กองทุนทั้ง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรมบัญชีกลาง และสำนักงานประกันสังคม มีความเห็นตรงกันเรื่องระบบเบิกจ่ายที่เหมาะสม ตามราคากลางค่ารักษาพยาบาล (Fee schedule) และอยู่ระหว่างหารือกับโรงพยาบาลเอกชน ในเรื่องราคากลางค่ารักษาพยาบาลที่พอจะเป็นไปได้ ซึ่ง 3 กองทุนยอมรับค่าใช้จ่ายที่ต้องเพิ่มขึ้นมา และโรงพยาบาลเอกชนก็พร้อมจะร่วมมือดำเนินการในเรื่องการช่วยชีวิตในช่วงวิกฤตของชีวิต ซึ่งเป็นแนวทางของประชารัฐ ที่รัฐ เอกชน และประชาชน ร่วมกันทำเพื่อสิ่งที่ดีให้ประชาชน

สำหรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงนี้ ประชาชนหากเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตอันตรายถึงแก่ชีวิต ตามเกณฑ์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลใกล้ที่เกิดเหตุได้ทุกแห่ง โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะการจ่ายเงินล่วงหน้าในโรงพยาบาลเอกชน และให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ทำงานเชิงรุกในการเป็นผู้ประเมินเพื่อวินิจฉัยคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ประสานระหว่างโรงพยาบาลรัฐ เอกชน ให้การรับผู้ป่วย การส่งตัวผู้ป่วย การจัดหาเตียงหลัง 72 ชั่วโมงเป็นไปอย่างราบรื่น

ส่วนเรื่องระบบเบิกจ่ายที่เหมาะสมตามราคากลางค่ารักษาพยาบาลนั้น จะได้นัดหารือกันอีกครั้งหลังเทศกาลสงกรานต์ ประชาชนสงสัยโทรถามสายด่วน 1669  ตลอด 24 ชั่วโมง