ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปสช.เผยหลังปิดรับสมัครเลขาธิการ สปสช. 22 เม.ย.มีผู้สมัคร 8 ราย ทั้ง รองเลขาธิการ, บริษัทเอกชน, ผอ.รพ.ศูนย์, ผู้ตรวจราชการ สธ., อดีต ผอ.สวรส. และจากโรงเรียนแพทย์ หลังจากนี้จะเข้าสู่กระบวนการสรรหาโดยคณะกรรมการที่บอร์ด สปสช.แต่งตั้งไว้ ก่อนเสนอให้บอร์ดเลือก 2 พ.ค.นี้ ตามกรอบระยะเวลาการสรรหาเลขาธิการ สปสช.คนใหม่

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ โฆษกสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า หลังจากที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) กำหนดให้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเลขาธิการ สปสช. ตั้งแต่วันที่ 1-22 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา หลังปิดรับสมัครในวันที่ 22 เมษายน 2559 มีจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกทั้งหมด 8 ราย เรียงลำดับตามระยะเวลาการสมัคร ดังนี้

1. นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ รองเลขาธิการ สปสช.

2. นางสาวสวนีย์ อ่อนสุวรรณ์ อดีตผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่

3. นพ.ทรงพล ชวาลตันพิพัทธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี

4. นพ.ปภัสสร เจียมบุญศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

5. ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

6. รศ.นพ.ดำรัส ตรีสุโกศล หัวหน้าศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

7. นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

8. ผศ.นพ.ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ ประธานหลักสูตรมหาบัณฑิตระบาดวิทยาทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

โฆษก สปสช. กล่าวต่อว่า หลังจากนี้คณะกรรมการสรรหาเลขาธิการ สปสช.ที่บอร์ด สปสช.แต่งตั้งขึ้น ประกอบไปด้วย 1.นพ.เสรี ตู้จินดา ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 2.นายโกวิทย์ มีกรุณา ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ 3.นายนิมิตร์ เทียนอุดม ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ 4.นางประภัสสร พงศ์พันธุ์พิศาล ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล และ 5.นางสมศรี วัฒนไพศาล อธิบดีอัยการภาค 7 จะพิจารณาสรรหา ก่อนจะเสนอไม่เกิน 3 รายชื่อให้บอร์ด สปสช.พิจารณาคัดเลือกในวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 นี้ตามกรอบระยะเวลาการสรรหาที่บอร์ด สปสช.มีมติเห็นชอบ ก่อนจะทำสัญญาจ้างเลขาธิการคนใหม่ต่อไป เพื่อทำหน้าที่ต่อจาก นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการคนปัจจุบันที่จะครบวาระดำรงตำแหน่งในวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 นี้