วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์

 • อย.ชี้แจงความก้าวหน้าในการเสนอร่างกฎหมาย พ.ร.บ.ยา ฉบับใหม่ ต่อหน่วยงานหลากหลายสาขาวิชาชีพรวมทั้งภาคประชาชน หวังสร้างความเข้าใจทุกฝ่าย พร้อมสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นในช่วงวันที่ 17-31 ก.ค. 61 กว่า 1,500 ความคิดเห็น ซึ่งต่างเห็นด้วยต่อหัวข้อสำคัญ ๆ ส่วนเรื่องบทกำหนดโทษและค่าธรรมเนียม ควรมีการปรับปรุง
  2018-08-30 12:45
 • ชมรมเภสัชสาธารณสุขจังหวัด ยื่นแถลงการณ์ต่อ “เลขาธิการ อย.” ค้าน “ร่าง พ.ร.บ.ยา” พร้อมแจง 6 ประเด็นช่องโหว่ร่างกฎหมาย ไม่สอดคล้องสถานการณ์ กระทบวิชาชีพเภสัชฯ แถมทำประชาชนเสี่ยงอันตราย แนะทบทวน จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมระดมความเห็นสภาวิชาชีพ พิจารณาอย่างรอบด้าน สู่การปฏิรูป พ.ร.บ.ยา 50 ปี
  2018-08-25 12:01
 • อย.แจง การยกร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบับใหม่ ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งผ่านทางเว็บไซต์สำนักยา การจัดประชุม ทางจดหมายและอีเมล เป็นไปด้วยความโปร่งใส โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาต เกิดความมั่นคงด้านยาของประเทศ และจะชี้แจงความคืบหน้าของร่างฯ ดังกล่าว ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ย้ำ ร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบับใหม่ต้องรัดกุม เหมาะสม เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการใช้ยา
  2018-08-23 18:24
 • ตั้งแต่ 9 ม.ค.62 ไม่มีไขมันทรานส์ในไทย ทั้งที่ผลิตเองและนำเข้า หลังจากนั้น อย.จะตรวจเข้มให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หวังลดจำนวนผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด คุ้มครองสุขภาพประชาชน
  2018-07-18 14:50
 • อย.แจงแนวปฏิบัติสำหรับประชาชน กรณีเรียกเก็บคืนยาวาลซาร์แทนรักษาความดันสูง 5 ตำรับที่พบวัตถุดิบปนเปื้อนสารก่อมะเร็ง แนะผู้ป่วยเปลี่ยนยาที่ รพ. อย่าหยุดยาเอง ขอผู้ใช้ยาอย่าวิตกกังวล ยังคงสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ยาวาลซาร์แทน เลขทะเบียนตำรับอื่นที่รวมทุกความแรงมี 38 ตำรับ หรือปรึกษาแพทย์
  2018-07-16 18:38
 • อย.แจ้งเตือนภัยผู้บริโภคและบุคลากรทางการแพทย์ พบสารก่อมะเร็งในวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต “ยาวาลซาร์แทน (Valsartan)” ซึ่งเป็นยารักษาโรคความดันโลหิตสูง มาจากแหล่งผลิตจากจีน โดยในไทยพบมี 5 ตำรับ ขณะนี้ได้ออกมาตรการเรียกเก็บคืนยาใน 5 ตำรับทุกรุ่นการผลิตแล้ว
  2018-07-14 14:50
 • อย.จับมือหลายหน่วยงาน นำยาเสพติดให้โทษของกลางที่คลังยาเสพติดมาเผาทำลายกว่า 6,322 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 13,697 ล้านบาท 25 มิ.ย.นี้ ณ ศูนย์บริหารสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ยังมีกัญชาและพืชกระท่อม ที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดมาร่วมเผา จำนวนกว่า 7,325 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 58 ล้านบาท
  2018-06-16 12:36
 • ผลวิเคราะห์จากแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ลีนชี้ชัดมีส่วนผสมของยาแผนปัจจุบัน อย.ลงดาบสั่งยกเลิกเลขอนุญาตผลิตภัณฑ์และพักใช้ใบอนุญาตผลิตอาหาร แถมพบมีการผลิตยาที่ไม่ได้ขอขึ้นทะเบียน เจอข้อหาผลิตยาโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วย ส่งหนังสือถึง สสจ.ทั่วประเทศเฝ้าระวังตรวจสอบอย่างใกล้ชิด ไม่ให้มีการขายผลิตภัณฑ์
  2018-05-12 20:40
 • คณะกรรมการพิจารณานำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ประชุมครั้งแรกตั้ง 4 คณะทำงาน เริ่มต้นที่การศึกษาวิจัยว่ารักษาโรคชนิดใดได้บ้าง โดยเฉพาะโรคที่มีผลวิจัยจากต่างประเทศรองรับ อาทิ โรคลมชัก โรคพาร์กินสัน หรือโรคมะเร็งระยะสุดท้าย
  2018-05-11 14:09
 • รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมทางไกลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เข้มข้นการตรวจสอบ เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ ก่อนออกใบอนุญาต และสุ่มตรวจในท้องตลาด คุ้มครองความปลอดภัยประชาชน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาจับโฆษณาเกินจริง
  2018-05-05 13:48
 • อย.จับมือกรมประมง แจงเรื่องปลานำเข้าจากจังหวัดฟุกุชิมะประเทศญี่ปุ่นมีการนำเข้าอย่างถูกต้องเป็นไปตามข้อกำหนดประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องมาตรฐานอาหารที่ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี ขอผู้บริโภคอย่าวิตกกังวลเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัย
  2018-03-07 12:57
 • บุกจับบริษัท เบสซี่แอรอน จำกัด ผลิตยาไม่มีเลขทะเบียน ลักษณะเป็นยาแคปซูลสีเขียว-เหลือง ซึ่งเป็นยาที่มีการลักลอบจำหน่ายให้กับกลุ่มวัยรุ่น นำไปใช้เป็นส่วนประกอบ 4x100 ยึดยาไม่มีทะเบียน จำนวนกว่า 3 แสนเม็ด และอุปกรณ์การผลิต รวมทั้งอายัดเครื่องจักร มูลค่ากว่า 5 ล้านบาท
  2018-01-17 20:19

Pages