กทม.เสริมพยาบาลจบใหม่ 125 อัตรา ให้ 7 รพ.ในสังกัด

Mon, 2016-07-04 21:45 -- hfocus
Print this pagePrint this page

นพ.สุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์ ผอ.สำนักการแพทย์ เป็นประธานให้โอวาท และนโยบายของสำนักการแพทย์ ในงานปฐมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยมีคณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ยินดีต้อนรับ

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ได้รับการจัดสรรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปีการศึกษา 2558 ในอัตราลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 125 อัตรา ได้มีการจัดสรรอัตรากำลังให้แต่ละโรงพยาบาลในสังกัดฯ ดังนี้ รพ.กลาง 39 คน รพ.ตากสิน 49 คน รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ 26 คน รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 4 คน รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ 2 คน รพ.ราชพิพัฒน์ 2 คน และ รพ.สิรินธร 3 คน

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม