ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“หมอปิยะสกล” มอบ ปลัด สธ. ศึกษาพร้อมจำลองเหตุการณ์แยกเงินเดือนจากงบเหมาจ่ายรายหัว ก่อนฟังธงจะแยกหรือไม่แยกเงินเดือนจากงบเหมาจ่ายรายหัว เน้นเพิ่มจำนวนเตียง และกำลังคนให้ใกล้เคียงตามที่ควรจะเป็นในทุกพื้นที่แผน 10 ปีข้างหน้า เพื่อนำมาเป็นข้อมูลตัดสินใจที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศที่เปลี่ยนไป หลัง กมธ.สาธารณสุข สนช.ชงแก้ กม.บัตรทอง ระบุเพื่อเป็นข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบครอบ ก่อน สธ.เสนอความเห็น กันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น สร้างปัญหาใหม่ 

นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี

นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี เลขานุการ รมว.สาธารณสุข เปิดเผยว่า จากกรณีที่คณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มีข้อเสนอแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 โดยขอให้แยกงบเงินเดือนออกจากงบเหมาจ่ายรายหัวว่า ภายหลังจากที่รับทราบเรื่องนี้ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบให้ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทำการศึกษาโดยแยกจำลองสถานการณ์หากมีการแยกเงินเดือนของหน่วยบริการออกจากงบเหมาจ่ายในการบริหารแต่ละพื้นที่ (scenario) เพื่อศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ทั้งในรูปแบบของการตัดเงินเดือนระดับประเทศ ระดับเขต และระดับจังหวัด รวมไปถึงการศึกษาในระดับหน่วยบริการ เพื่อให้เกิดความรอบคอบในการนำเสนอเรื่องนี้โดยกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ในการศึกษาให้คำนึงถึงมาตรการการปรับจำนวนเตียง และกำลังคนให้ใกล้เคียงตามที่ควรจะเป็นในทุกพื้นที่ในแผน 10 ปีข้างหน้า เพื่อนำมาเป็นข้อมูลตัดสินใจที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศที่เปลี่ยนไป ซึ่งคงไม่ใช้เวลานาน เพียงแต่เราต้องศึกษาอย่างละเอียดรอบด้านก่อนเพื่อให้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเดินหน้าไปได้อย่างยั่งยืน

ดังนั้นความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องนี้จึงต้องขอดูผลการศึกษาก่อน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้การให้บริการประชาชนภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและการดำเนินงานของโรงพยาบาลไปด้วยกันได้ เพราะหากยังปล่อยไว้แบบนี้สถานการณ์โรงพยาบาลคงแย่เช่นกัน ดังนั้นจึงอาจต้องมีการปรับการบริหารใหม่เพื่อให้โรงพยาบาลดำเนินการได้ แต่จะปรับอย่างไรต้องรอดูผลการศึกษา อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ไม่ต้องตั้งคณะทำงานใหม่เพื่อศึกษา เพียงแต่ดูข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขที่มีอยู่และจำลองเหตุการณ์เพื่อดูสถานการณ์เท่านั้น

“ขณะนี้เรายังไม่รู้ว่าถ้ามีการตัดเงินเดือนระดับประเทศแล้วจะเป็นอย่างไร แม้ว่าขณะนี้หน่วยบริการจะมีปัญหาอยู่ แต่ก็กลัวว่าจะไปสร้างปัญหาใหม่อีก จึงอยากให้ใจเย็นรอผลการศึกษาก่อน อีกทั้งขณะนี้ร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กมธ.สาธารณสุข สนช. อยู่ระหว่างการส่งให้ประธาน สนช.ชี้ขาดว่าเป็นกฎหมายเกี่ยวข้องการเงินหรือไม่ เพราะถ้าชี้ว่าเกี่ยวข้องก็ต้องส่งเรื่องมาที่กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งยังมีเวลาพอเพื่อให้เกิดความรอบคอบ” เลขานุการ รมว.สาธารณสุข กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

‘หมอเจตน์’ ชี้ข้อเสนอแยกเงินเดือนจากงบรายหัวระบบ 30 บาท ทุกฝ่ายได้ประโยชน์