ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ภาคีเครือข่ายข้าราชการพลเรือน สหพันธ์ปลัดอำเภอ สหภาพพยาบาล รวมตัวให้ถ้อยคำศาลปกครอง คดีฟ้องนายกฯ-รมว.คลัง ปมปัญหาเงินเดือนเหลื่อมล้ำ ขอให้ศาลมีคำสั่งให้นายกฯ สั่งการเร่งด่วนหรือคำสั่งในฐานะหัวหน้า คสช.แก้ปัญหาระบบค่าตอบแทนข้าราชการทุกประเภท และขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งที่ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียม-เหลื่อมล้ำเรื่องเงินเดือนขึ้น  

เมื่อวันที่ 1 ส.ค.59 เว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์รายงานว่า ภาคีเครือข่ายข้าราชการพลเรือนไทย สหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทย และสหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย ประมาณ 200 คน นำโดย น.ส.มัลลิกา ลุนจักร์ ประธานสหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย และนายบุญญฤทธิ์ นิปวณิชย์ ประธานสหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทย เดินทางมาให้ถ้อยคำต่อศาลปกครองกลาง ตามหมายเรียกเพื่อให้การข้อเท็จจริง ในคดีที่ น.ส.มัลลิกาและพวก 113 ราย ยื่นฟ้อง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ, รมว.คลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ และพวกรวม 9 ราย กรณีความเหลื่อมล้ำของเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าในอาชีพข้าราชการพลเรือนสามัญที่แตกต่างจากข้า ราชการกลุ่มอื่นๆ

โดยขอให้ศาลมีคำสั่งให้นายกฯมีการสั่งการเร่งด่วนหรือคำสั่งในฐานะ หัวหน้า คสช. เพื่อแก้ปัญหาระบบค่าตอบแทนของข้าราชการทุกประเภท และขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งที่ผู้ถูกฟ้องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กระทำการที่ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียม เกิดความเหลื่อมล้ำเรื่องเงินเดือนขึ้น รวมทั้งขอให้เพิกถอน กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานบุคคลจากระบบจำแนกตำแหน่งตามระดับ (ซี) ไปสู่ระบบการจำแนกประเภทตำแหน่ง (แท่ง) ของข้าราชการประเภทต่างๆ รวมทั้งขอให้ยุติเรื่องเพดานเงินเดือนของข้าราชการทุกประเภท และขอให้มีการตั้งคณะกรรมการกลางอิสระว่าด้วยค่าตอบแทนรัฐ ขึ้นมาพิจารณาเพื่อปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ ทั้งระบบ

นอกจากนั้นขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีเยียวยาความเสียหายและชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้อำนาจทางปกครองเลือกปฏิบัติไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย และละเว้นละเลย หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร

นายบุญญฤทธิ์ นิปวณิชย์ ประธานสหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทย ให้สัมภาษณ์ว่า ที่ผ่านมาทางภาคีเครือข่ายข้าราชการพลเรือนไทยได้มีการร้องเรียนต่อหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำของเงินเดือน และเงินตอบแทนอื่นๆ ที่เกิดขึ้นแล้ว แต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทางกลุ่มจึงฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพราะเชื่อว่าศาลปกครองจะให้ความยุติธรรมได้ ทั้งนี้ไม่ว่าศาลจะตัดสินอย่างไรทางกลุ่มก็พร้อมยอมรับ

ขอบคุณภาพจาก Facebook/ภาคีเครือข่ายข้าราชการพลเรือนไทย

ขอบคุณข่าวจากเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

สธ.หารือ ก.พ.ลดเหลื่อมล้ำเงินเดือน ได้รับแจ้งอยู่ระหว่างทบทวนข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เลขาธิการ ก.พ.เข้าพบ รมว.สธ.แก้ปมเงินเดือนเหลื่อมล้ำ-ความก้าวหน้าวิชาชีพ ขรก.พลเรือน