ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เลขาธิการ ก.พ.เข้าพบ รมว.สาธารณสุข หารือแก้ปัญหาปมเงินเดือนเหลื่อมล้ำ เตรียมนำเสนอ คกก.ก.พ.พิจารณาแก้อัตราเงินเดือนเหลื่อมล้ำเร็วๆ นี้ พร้อมพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ปรับปรุงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ไม่เฉพาะสายงานพยาบาล แต่รวมสายงานอื่นๆ ด้วย รวมถึงเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ และสิทธิประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงานใน สธ.

ตามที่ปรากฏเป็นข่าวเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 59 ว่า เครือข่ายข้าราชการพลเรือนไทย รวม 35 องค์กร นำโดยประธานสหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง กรณีได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้ำ ของเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่น ๆ รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการพลเรือนสามัญที่แตกต่างจากข้าราชการกลุ่มอื่นๆ นั้น

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 59 นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์ เลขาธิการ ก.พ. ได้เข้าพบ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาในกรณีดังกล่าว โดยเลขาธิการ ก.พ. ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 2 เรื่องสำคัญ ได้แก่

(1) เรื่องความเหลื่อมล้ำของอัตราเงินเดือน สำนักงาน ก.พ. กำลังเร่งจัดทำแนวทางการแก้ปัญหาในเรื่องนี้ โดยอาศัยมาตรา 50/1 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งประกาศใช้เมื่อปี 2558 ที่ผ่านมา และจะได้นำเสนอ ก.พ. พิจารณาเร็ว ๆ นี้

(2) เรื่องความก้าวหน้าในอาชีพ จะมีการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การปรับปรุงตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้น ซึ่งหลักเกณฑ์ใหม่จะช่วยแก้ไขปัญหาความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการพลเรือน ไม่เฉพาะในสายงานพยาบาลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสายงานอื่นๆ ในราชการพลเรือนด้วย

นอกจากนั้น เลขาธิการ ก.พ. ยังได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำนักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ของผู้ปฏิบัติงานในกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะต้องหารือกันในรายละเอียดต่อไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่า กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงาน ก.พ. จะต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมากกว่าเดิม เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระยะผ่านมาและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

‘ปลัดอำเภอ-พยาบาล’ ให้ถ้อยคำศาลปกครอง ฟ้อง ‘นายกฯ-รมว.คลัง’ ปมเงินเดือนเหลื่อมล้ำ

สธ.หารือ ก.พ.ลดเหลื่อมล้ำเงินเดือน ได้รับแจ้งอยู่ระหว่างทบทวนข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง