ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เปิดความคืบหน้า ผลการดำเนินงานของ สธ.หลังมีข้อเรียกร้องเรื่องการบริหารกำลังคนสุขภาพ ทั้งประเด็น ความก้าวหน้าในวิชาชีพ การปรับปรุงกำหนดตำแหน่ง ค่าตอบแทน การยกเว้นหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) แผนการตรวจราชการ และการมอบนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ นั้น ในช่วงหนึ่งของการประชุมได้มีการนำเสนอเรื่อง การบริหารกำลังคนด้านสุขภาพ โดย นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินการด้านกำลังคนสุขภาพตามที่มีข้อเสนอจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเด็น ความก้าวหน้าในวิชาชีพ การปรับปรุงกำหนดตำแหน่ง ค่าตอบแทน การยกเว้นหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่องที่ดำเนินการแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการ

ทั้งหมดมีรายละเอียดดังนี้