“หมอเจตน์” ยันไม่ 2 มาตรฐาน 'แพทย์-ทันตแพทย์' ต่อใบอนุญาตทุก 5 ปี

ประธาน กมธ.สาธารณสุข ยัน “แพทย์-ทันตแพทย์” มาตรฐานเดียวกัน ต่ออายุใบอนุญาต/สอบความรู้ทุก 5 ปี ถ้ามีการต่อต้าน สภาวิชาชีพต้องไปจัดการเคลียร์กันเอง

นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์

นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานกรรมาธิการสาธารณสุข (กมธ.) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวถึงกรณีที่ทันตแพทย์บางกลุ่มคัดค้าน พ.ร.บ.ประกอบวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับ 2) พ.ศ.2559 ซึ่งกำหนดให้ทันตแพทย์ต้องต่อใบอนุญาตทุก 5 ปี พร้อมทั้งโจมตีว่าเลือกปฎิบัติเพราะ พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม (ฉบับ 2) พ.ศ.2559 ซึ่งบังคับใช้กับวิชาชีพแพทย์ กลับไม่กำหนดให้ต้องต่ออายุนั้น ยืนยันว่า 3 วิชาชีพ คือ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร จะมีมาตรฐานเดียวกัน โดยในส่วนของกลุ่มเภสัชกร มีการออก พ.ร.บ.วิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ไปแล้ว ส่วนกฎหมายของแพทย์และทันตแพทย์ ก็เขียนเหมือนกันกับของเภสัชกรทุกคำ เพียงแต่กฎหมายวิชาชีพเวชกรรมยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของกฤษฎีกา

“แพทย์ก็ต้องต่อ เพียงแต่ขั้นตอนการออกกฎหมายยังอยู่ในชั้นการพิจารณาของกฤษฎีกา ส่วนของทันตแพทย์ออกมาแล้ว จะบอกว่าแพทย์ไม่เห็นต้องไปต่ออายุใบประกอบโรคศิลปะไม่ได้ แพทย์ก็ต้องต่ออายุเหมือนกัน มันต้องมีมาตรฐานเดียว จะให้กลุ่มหนึ่งต่ออายุ อีกกลุ่มหนึ่งไม่ต้อง แบบนี้คงตอบสังคมไม่ได้” นพ.เจตน์ กล่าว

นพ.เจตน์ กล่าวอีกว่า วัตถุประสงค์ของการให้ต่ออายุใบประกอบโรคศิลปะก็เพื่อคุ้มครองประชาชน เพราะมีแพทย์หรือทันตแพทย์บางส่วนที่เปิดคลินิกอย่างเดียว ไม่สนใจโลก ขณะที่วิชาการองค์ความรู้ทางการแพทย์พัฒนาไปทุกวัน

อย่างไรก็ดี การเขียนตัวบทกฎหมาย ได้พยายามเอื้อให้ผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะก่อนที่กฎหมายบังคับใช้ สามารถต่อใบอนุญาตได้โดยง่าย เช่น สามารถอัพเดทข้อมูลวิชาการผ่านเว็บไซต์ ตอบแบบสอบถาม หรืออ่านรายงานประจำปีของทันตแพทย์สมาคม แล้วทำแบบฝึกหัดผ่านเว็บไซต์ ฯลฯ กล่าวคือสามารถเรียนทางอินเทอร์เน็ตที่คลินิกโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามาประชุมได้

“กมธ.พยายามปรับแก้ให้อ่อนนุ่มที่สุดและฟังความคิดเห็นของผู้ที่ไม่เห็นด้วย เชิญมาให้ข้อมูลหมดเลย ไม่ได้ทำโดยพลการ เจตนารมณ์ กมธ.คือทำให้ง่ายที่สุดเพื่อเอื้อแก่คนที่มีใบประกอบโรคศิลปะอยู่แล้ว เราอำนวยความสะดวกขนาดนี้แล้ว ถ้ายังปฏิเสธอีกก็เป็นเรื่องที่เกินไปนะ” นพ.เจตน์ กล่าว

นพ.เจตน์ กล่าวอีกว่า ตัวองค์กรวิชาชีพซึ่งกรณีนี้คือทันตแพทยสภา จะต้องเป็นผู้ออกแบบหลักเกณฑ์ข้อบังคับหรือเกณฑ์ที่จะกำหนดว่าจะต่อหรือไม่ต่อใบอนุญาต ซึ่งถ้ายังมีแรงต้านหรือมีปฏิกิริยา กลุ่มวิชาชีพก็ต้องไปทำความเข้าใจกันเอง

“ขอบอกว่ามาตรฐานของกลุ่มวิชาชีพเหล่านี้ต้องเป็นมาตรฐานเดียว เมื่อเป็นมาตรฐานเดียว แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ต้องเหมือนกัน ทุกวิชาชีพต้องมีการต่ออายุเพื่อคุ้มครองประชาชนและมีแนวทางพัฒนาองค์ความรู้ แต่การพัฒนาองค์ความรู้ไม่ใช่ว่าต้องตึงเป๊ะ ต้องมาประชุม เขียนรายงาน ต้องเดินทางไปอบรม ไม่ถึงขนาดนั้น เขาสามารถนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์แล้วเรียนรู้วิชาการได้ อันนี้คือเจตนารมณ์ของเรา แต่เราไม่รู้ว่าทันตแพทยสภาจะออกแบบอย่างไร” นพ.เจตน์ กล่าว

ทั้งนี้ สาระสำคัญของ พ.ร.บ.ประกอบวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับ 2) พ.ศ.2559 กำหนดว่า ทันตแพทย์ที่จบหลังที่พ.ร.บ.ดังกล่าวประกาศใช้ จะได้ใบอนุญาตมีอายุ 5 ปี โดยต้องมีการศึกษาเก็บคะแนนเพื่อนำคะแนนมาต่ออายุใบอนุญาตทุก 5 ปี ส่วนทันตแพทย์ที่มีใบอนุญาตตลอดชีวิตอยู่แล้วยังคงใช้ได้ต่อไป แต่ต้องมีการศึกษาต่อเนื่องตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามข้อบังคับทันตแพทยสภาเช่นกัน หากทันตแพทย์เก่าได้คะแนนไม่ถึงจะถูกพักใบอนุญาต ส่วนทันตแพทย์ใหม่หากคะแนนไม่ถึงจะไม่ได้รับการต่ออายุใบอนุญาต ส่วนการเก็บคะแนนสามารถทำได้หลายวิธี เช่น เข้าร่วมประชุม สัมมนาวิชาการในหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง การทำงานประจำ หรือเพียงแค่อ่านเอกสารวิชาการ บทความวิชาการผ่านเว็บไซต์ สำหรับทันตแพทย์ที่อยู่ในคลินิกหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลโดยไม่ต้องเดินทาง และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด

ขณะที่จุดเริ่มต้นของการแก้ไขกฎหมายให้ทันตแพทย์ต้องต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทุก 5 ปีนั่น มีลำดับเหตุการณ์ดังนี้

จุดเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2547 (8 พ.ย.) ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา แจ้งให้ สธ.พิจารณาเรื่องการต่อใบอนุญาตวิชาชีพทันตกรรม

29 พ.ย.47 สธ.ส่งเรื่องให้ทันตแพทยสภาดำเนินการต่ออายุ

3 ก.พ.48 พล.ท.พิศาล เทพสิทธา นายกทันตแพทยสภาในเวลานั้น ทำหนังสือตอบกลับไปว่า "ยังไม่สมควรให้มีการต่ออายุใบอนญาตวิชาชีพทันตกรรม"

9 เม.ย.50 ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาทวงถามเรื่องการต่ออายุใบอนุญาต

15 ส.ค.50 สธ.ขอให้ทันตแพทยสภาทบทวนเรื่องการต่ออายุใบอนุญาต

24 ส.ค.50 ทันตแพทยสภาแจ้งผลการวินิจฉัย “ไม่ย้อนหลัง ไม่กำหนดวันหมดอายุ ไม่กำหนดเพดานเรื่องเงิน”

19 ม.ค.52 ทันตแพทยสภาเสนอ ร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพทันตกรรมไปที่ สธ. ระบุไม่ย้อนหลัง ไม่กำหนดวันหมดอายุ ไม่กำหนดเพดานเรื่องเงินเดือน

18 พ.ย.52 คณะกรรมการกฤษฎีกาแก้ไขให้ย้อนหลัง มีอายุไม่เกิน 5 ปี เก็บค่าต่ออายุไม่เกิน 4,000 บาท

20 เม.ย.54 ครม.มีมติเห็นชอบในหลักการของ ร่าง พ.ร.บ.ฯ เสนอไปยังสภาผู้แทนราษฎร

10 พ.ค.54 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร

14 พ.ย.57 ครม.มีมติเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.ฯ ยืนยันตามมติ ครม. 20 เม.ย.54

2 ธ.ค.57 ครม.มีมติให้ สธ.ไปพิจารณาทบทวนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสภาวิชาชีพ

15 ม.ค.58 ทันตแพทยสภายืนยันส่ง ร่าง พ.ร.บ.ฯ ต่อ ครม.

19 ม.ค.58 ครม.เห็นชอบต่อ ร่าง พ.ร.บ.ฯ ที่เสนอมา ส่งต่อ สนช.

9 ก.พ.59 สนช.มีมติรับหลักการวาระที่ 1

16 พ.ค.59 พ.ร.บ.ประกอบวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับ 2) พ.ศ.2559 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยระบุเหตุผลในการประกาศ พ.ร.บ.ฉบับนี้ว่า “โดยที่ พ.ร.บ.วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2537 มิได้กำหนดอายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาต เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมพัฒนาความรู้ความสามารถและติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง สมควรกำหนดอายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาต รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติอื่นที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตรา พ.ร.บ.นี้”

12 พ.ย.59 พ.ร.บ.ประกอบวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับ 2) พ.ศ.2559 มีผลบังคับใช้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สภาเภสัชฯ เล็งแก้ข้อบังคับ เปิดช่องแสดงเจตนาขอพักใบอนุญาตชั่วคราว

ทันตแพทยสภาเลื่อนใช้ข้อบังคับการศึกษาต่อเนื่องไปอีก 6 เดือน

เลขาฯ เทคนิคการแพทย์ชี้ต่อใบอนุญาตทุก 5 ปีเป็นกระแสสากล

อุปนายกสภาฯ พยาบาลแนะสร้างช่องทางเก็บคะแนนศึกษาต่อเนื่องให้ง่าย-หลากหลาย

‘หมอฟัน’ ยื่นสภาวิชาชีพแจง เก็บคะแนนศึกษาต่อเนื่องไม่ครบ มีสิทธิถูกถอนใบอนุญาต

แพทยสภาชี้ถ้า กม.วิชาชีพเวชกรรมมีผล หมอรุ่นเก่าไม่ศึกษาต่อเนื่องเป็นผู้เชี่ยวชาญไม่ได้

กดถูกใจแฟนเพจ Hfocus.org บน Facebook ติดตามข่าวสารระบบสุขภาพทุกความเคลื่อนไหว

ความคิดเห็นล่าสุด

วิภารัตน์ เดอซิลวา
21 ชั่วโมง 38 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

วิภารัตน์ เดอซิลวา
21 ชั่วโมง 38 นาที ago
กลับด้านบน