ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

อดีตนายกสภาเภสัชกรรมเผย เตรียมแก้ข้อบังคับเปิดช่องให้ผู้ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพเภสัชกรแล้ว แต่ยังอยากมีใบประกอบวิชาชีพติดตัว แสดงเจตนารมณ์ขอพักใช้ใบอนุญาตชั่วคราวได้โดยไม่ต้องศึกษาต่อเนื่อง ต้องการใช้เมื่อไหร่ค่อยมาเก็บคะแนน

รศ.พิเศษ ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์

รศ.พิเศษ ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ อดีตนายกสภาเภสัชกรรม เปิดเผยว่า หลังจากมีการประกาศใช้ พ.ร.บ.วิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และสภาเภสัชกรรมออกข้อบังคับให้เภสัชกรต้องมีการศึกษาต่อเนื่องและต่ออายุใบอนุญาตทุก 5 ปีนั้น ขณะนี้เข้าสู่ปีที่ 2 ของการบังคับใช้กฎหมายแล้ว พบว่าไม่มีปัญหาหลักๆ ในการดำเนินการเลย ส่วนใหญ่มีแต่เสียงบ่นเพราะรู้สึกเหมือนถูกบังคับ ทั้งๆ ที่ถึงไม่มีข้อบังคับออกมา กลุ่มเภสัชกรก็มีการประชุมอบรมในวิชาชีพกันเป็นปกติอยู่แล้ว การออกข้อบังคับก็เพียงแต่เพิ่มเรื่องการเก็บคะแนนขึ้นมาเท่านั้นเอง

รศ.พิเศษ ภก.กิตติ กล่าวอีกว่า ข้อบังคับในการเก็บคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง กำหนดให้ต้องมีคะแนนอย่างน้อย 50 คะแนนใน 5 ปี แต่ละปีต้องได้ไม่ต่ำกว่า 10 คะแนน ช่องทางเก็บคะแนน มีทั้งการเข้าประชุมอบรม อ่านบทความทางออนไลน์ที่สภาเภสัชกรรมจัดไว้ให้ ซึ่งถ้าใน 1 ปีเข้าประชุมอบรม 2-3 วันก็ครบเกณฑ์แล้ว นอกจากนี้เมื่อครบกำหนด 5 ปีแล้วยังมีคนที่คะแนนไม่ถึง 50 คะแนน ก็ยังให้เวลาอีก 6 เดือนไปดำเนินการเก็บคะแนนให้ครบถ้วน หากเลย 6 เดือนแล้วยังไม่สนใจอีก ถึงจะพักใบอนุญาต

ทั้งนี้ สภาเภสัชกรรมได้มีการหารือและยกร่างข้อบังคับเพิ่มเติม เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพักใบอนุญาตชั่วคราว เนื่องจากมีเภสัชกรอาวุโสบางส่วนที่อาจไม่ได้ประกอบวิชาชีพนี้โดยตรงแล้ว แต่ยังต้องการมีใบประกอบวิชาชีพไว้ติดตัว ดังนั้น จึงกำลังมีการปรับปรุงข้อบังคับเพิ่ม ในหมวดเกี่ยวกับการพัก ไม่ใช้ใบประกอบวิชาชีพชั่วคราว เพื่อเป็นทางออกให้คนกลุ่มนี้ โดยเปิดโอกาสให้แสดงเจตนาว่าในระยะเวลาหนึ่งยังไม่ต้องการใช้ใบประกอบวิชาชีพ ก็ไม่ต้องเก็บคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง แต่เมื่อไหร่ที่อยากใช้ใบอนุญาตขึ้นมา ค่อยมาศึกษาต่อเนื่อง เก็บคะแนนให้ผ่านก่อน แล้วถึงจะใช้ใบอนุญาตได้

รศ.พิเศษ ภก.กิตติ กล่าวว่า ในส่วนการออกข้อบังคับการต่อใบอนุญาตของแพทย์และทันตแพทย์นั้น หากมีกระแสต่อต้าน เชื่อว่าเป็นเรื่องของความรู้สึกมากกว่า อย่างเช่น แพทย์ก็มีการศึกษาต่อเนื่อง มีการประชุมอบรมกันอยู่ตลอด ถึงมีข้อบังคับออกมาก็คงไม่เดือดร้อน ส่วนทันตแพทย์ก็ต้องติดตามความรู้ใหม่ๆ อยู่แล้วเช่นกัน เพียงแต่การออกข้อบังคับอาจไปกระทบความรู้สึกในเรื่องสิทธิ และอาจจะมีบางส่วนที่ไม่ได้ประกอบวิชาชีพโดยตรง กลุ่มนี้ก็อาจรู้สึกว่าถูกลิดรอนอะไรบางอย่างไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“หมอเจตน์” ยันไม่ 2 มาตรฐาน 'แพทย์-ทันตแพทย์' ต่อใบอนุญาตทุก 5 ปี

ทันตแพทยสภาเลื่อนใช้ข้อบังคับการศึกษาต่อเนื่องไปอีก 6 เดือน

เลขาฯ เทคนิคการแพทย์ชี้ต่อใบอนุญาตทุก 5 ปีเป็นกระแสสากล

อุปนายกสภาฯ พยาบาลแนะสร้างช่องทางเก็บคะแนนศึกษาต่อเนื่องให้ง่าย-หลากหลาย

‘หมอฟัน’ ยื่นสภาวิชาชีพแจง เก็บคะแนนศึกษาต่อเนื่องไม่ครบ มีสิทธิถูกถอนใบอนุญาต

แพทยสภาชี้ถ้า กม.วิชาชีพเวชกรรมมีผล หมอรุ่นเก่าไม่ศึกษาต่อเนื่องเป็นผู้เชี่ยวชาญไม่ได้