ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รพ.รามัน สร้างองค์กรบันดาลใจ ให้คนผูกพัน หนุนได้ทำตามฝัน เป็นพลังขับเคลื่อน

นพ.รอซาลี ปัตยะบุตร ผู้อำนวยการ รพ.รามัน จ.ยะลา เปิดเผยในงานสัมมนาหัวข้อ การบริหารแรงบันดาลใจคนต่าง GEN ในการประชุมระดับชาติ “การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในระบบสุขภาพ” (HR4H Forum 2017) ว่า แรงบันดาลใจเป็นพลังพิเศษที่อยู่ภายใน เป็นพลังอำนาจในตัวเองในการขับเคลื่อนวิธีคิดหรือการกระทำ เพื่อให้องค์กรบรรลุผลสำเร็จตามที่ต้องการ ถ้าผู้บริหารเข้าใจหลักการสร้างแรงบันดาลใจ ความสำเร็จขององค์กรจะตามมาเอง

นพ.รอซาลี กล่าวอีกว่า อยากให้ลองย้อนกลับไปมองดูว่าองค์กรของแต่ละคนกำลังจะเป็นองค์กรที่บั่นทอนให้ถดถอยทดท้อหรือเปล่า ทำงานแล้วรู้สึกหมดกำลังใจ ทำงานแล้วรู้สึกอยากให้ถึงวันศุกร์เร็วๆ หรือว่ายังอยู่ในองค์กรที่กำลังหล่อเลี้ยงให้เข้มแข็งและงอกงาม ซึ่งองค์กรบันดาลใจก็คือองค์กรที่หล่อเลี้ยงมนุษย์ให้เติบโตและงอกงาม

“ผมเข้าใจว่าองค์กรบันดาลใจคือองค์กรที่มีสิ่งเหล่านี้ และเป็นสิ่งที่ รพ.รามัน พยายามทำมาหลายสิบปี คือ เป็นองค์กรที่สนับสนุนการรวมตัวกันเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับผู้อื่นและสังคม เป็นองค์กรที่ใช้ใจในการดูแล ทั้งเรื่องงาน ความสัมพันธ์ และการเติบโตทางจิตวิญญาณ เป็นองค์กรที่สนับสนุนให้คนได้ทำตามฝัน สนับสนุนให้คนตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ในชีวิต เป็นองค์กรที่เหมือนบ้านที่สะอาดน่าอยู่ เป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน และเป็นองค์กรที่ทุกคนไว้วางใจซึ่งกันและกัน เชื่อว่าหากสร้างสิ่งเหล่านี้จะทำให้คนผูกพันกับองค์กร และผลที่ตามมาคือเกิดเป็นพลังที่เข้มแข็ง ที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าอย่างแน่นอน” นพ.รอซาลี กล่าว