ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เลขาธิการประกันสังคม ระบุ สปส.เตรียมมอบของขวัญปีใหม่ให้ผู้ประกันตน เตรียมเพิ่มสิทธิประโยชน์ 2 รายการ “ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค-ทันตกรรม” มีผลบังคับใช้ 1 ม.ค.2560

นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล

นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า สปส.และกระทรวงแรงงาน เตรียมมอบของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ประกันตนจำนวนกว่า 10 ล้านคน โดยเตรียมปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ 2 รายการใหญ่ ได้แก่ 

1.สิทธิประโยชน์เรื่องการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 

2.สิทธิประโยชน์ทันตกรรม

ซึ่งจะให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ม.ค.2560 เป็นต้นไป

นพ.สุรเดช กล่าวว่า สำหรับสาระสำคัญของสิทธิประโยชน์เรื่องการส่งเสริมสุขภาพฯ คือผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์เรื่องการตรวจสุขภาพและคัดกรองโรคในโรคสำคัญๆ ซึ่งเดิมระบบประกันสังคมจะรักษาพยาบาลให้กรณีที่ต้องเจ็บป่วยก่อน แต่หลังจากนี้จะมีการดูแลตั้งแต่ก่อนป่วยในภาพรวม

“แนวคิดนี้ต้องการดูแลสุขภาพของผู้ประกันตนก่อนการป่วย ซึ่งผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมทั้งหมดอยู่ในวัยทำงาน บางกลุ่มยังเป็นวัยรุ่น ฉะนั้นสิทธิประโยชน์เรื่องการส่งเสริมสุขภาพฯ อาจจะแตกต่างไปจากสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับลักษณะของผู้ประกันตนในระบบของเรา” นพ.สุรเดช กล่าว

นพ.สุรเดช กล่าวอีกว่า รูปธรรมของการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ได้แก่ โรคมะเร็งบางประเภทที่มักป่วยในคนกลุ่มนี้ ก็จะมีการตรวจคัดกรอง หรือเอ็กซเรย์ให้ หรือในกลุ่มคนที่อายุมากขึ้นก็อาจจะมีการตรวจเลือด ตรวจไวรัสตับอักเสบ ฯลฯ ซึ่งเป็นชุดสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสม ซึ่งจะเริ่มต้นได้ในวันที่ 1 ม.ค.2560 อย่างแน่นอน

“ขณะนี้ชุดสิทธิประโยชน์เหล่านั้นได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ (บอร์ด) ประกันสังคมแล้ว โดยท่าน รมว.แรงงาน ต้องการจะมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน ซึ่งจะสมบูรณ์และมีผลบังคับใช้ได้ในวันที่ 1 ม.ค.ที่จะถึงนี้” นพ.สุรเดช กล่าว

สำหรับสิทธิประโยชน์ทันตกรรม มีการปรับเพิ่มไปแล้วจาก 600 บาท เป็น 900 บาท อย่างไรก็ตามขณะนี้อยู่ระหว่างการวางระบบเพื่อให้ผู้ประกันตนทั่วประเทศสามารถใช้สิทธิได้โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ซึ่งจะเริ่มต้นในวันที่ 1 ม.ค.เช่นกัน

“ยังมีสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกหลายรายการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของบอร์ด สปส. ซึ่งส่วนตัวยังไม่สามารถพูดได้ตอนนี้จนกว่าบอร์ดจะมีมติเห็นชอบ ขอยืนยันว่าสถานะทางการเงินของประกันสังคมไม่มีปัญหา และยังสามารถปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนได้” นพ.สุรเดช กล่าว