สปสช.เร่งจ่ายเงินช่วยเหลือพยาบาล 4 แสน ทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุรถพยาบาล

อนุกรรมการพิจารณาคำร้องฯ ชี้ “พยาบาล รพช.ใน จ.อุทัยธานี” ประสบอุบัติเหตุรถพยาบาลชนท้ายรถบรรทุก หลังนำส่งผู้ป่วย เข้าข่ายทุพพลภาพถาวร เสียหายขั้นรุนแรง ช่วยเหลือเบื้องต้น 4 แสนบาท ด้าน สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ เร่งจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น บรรเทาความเดือดร้อนครอบครัว พร้อมเผยเผยอาการยังวิกฤตรักษาตัวใน รพ.อุทัยธานี

จากกรณีเหตุการณ์รถพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) แห่งหนึ่งใน จ.อุทัยธานี ประสบอุบัติเหตุรุนแรง ชนท้ายรถบรรทุกที่จอดอยู่ ภายหลังจากนำส่งผู้ป่วย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2560 เป็นเหตุให้พยาบาลวิชาชีพซึ่งประจำรถพยาบาลได้รับบาดเจ็บสาหัส ต้องส่งเข้ารับการรักษาที่ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ ในช่วงระยะวิกฤตรุนแรง และหลังจากนั้นได้ส่งกลับมารักษาต่อที่ รพ.อุทัยธานี จนถึงขณะนี้ยังไม่รู้สึกตัว

นพ.เกษตร อมันตกุล อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ในฐานะประธานอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข ในพื้นที่เขต 3 นครสวรรค์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องฯ ได้พิจารณาวินิจฉัยคำร้องการขอรับความช่วยเหลือกรณีดังกล่าว โดยการพิจารณายึดตามหลักเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงิน และรายการของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช่จ่ายอื่น ที่ออกตามคำสั่ง ม.44 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 37/2559 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 และข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการฯ พ.ศ. 2556

ทั้งนี้ อนุกรรมการพิจารณาคำร้องฯ ใช้ดุลพินิจแล้วมีความเห็นตรงกันว่ากรณีของพยาบาลที่ประสบอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ นับเป็นความเสียหายรุนแรงมาก มีภาวะบาดเจ็บสาหัสโดยเฉพาะที่ศรีษะส่งผลต่อสมอง ทั้งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นยังกระทบต่อครอบครัว โดยผู้บาดเจ็บยังมีลูกสาวอายุ 5 เดือนที่ต้องดูแล ดังนั้นจึงเข้าหลักเกณฑ์ความเสียหายตามข้อบังคับประเภท 1 คือกรณีทุพพลภาพถาวรหรือเสียชีวิต จึงมีความเห็นว่าสมควรช่วยเหลือในอัตราสูงสุดคือ 400,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัว โดยอาการล่าสุดผู้ป่วยยังคงอยู่ในภาวะวิกฤตและรักษาตัวใน รพ.อุทัยธานี

ด้าน นพ.วงษ์สวัสดิ์ ตันวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ กล่าวว่า กรณีนี้นับเป็นความเสียหายรุนแรง สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ จึงได้เร่งดำเนินการโอนเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือ ตามที่อนุกรรมการพิจารณาคำร้องฯ ได้วินิจฉัยไปยังหน่วยบริการต้นสังกัดโดยเร็ว ซึ่งระบบการช่วยเหลือเบื้องต้นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นอกจากคุ้มครองผลกระทบจากการให้บริการดูแลผู้ป่วยแล้ว ยังสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน และเรื่องนี้ทุกฝ่ายต่างเห็นความสำคัญ เพราะแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและระบุว่า การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการฯ เป็นการจ่ายที่ผิดวัตถุประสงค์ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 แต่ภายหลัง คสช.ยังมีคำสั่งให้เดินหน้าต่อจนกว่าที่มีการแก้ไขกฎหมายรองรับ

ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงมกราคม 2559 มีการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการที่ได้รับความเสียหาย 4,570 ราย รวมเป็นเงิน 51,086,850 บาท มีทั้ง พยาบาล, ผู้ช่วยเหลือคนไข้, แพทย์, เจ้าพนักงานสาธารณสุข, เภสัชกร และคนงาน ประเภทความเสียหาย เช่น ติดเชื้อวัณโรคจากผู้ป่วย, เข็มตำ, ผู้ป่วยกระทำ, สัมผัสสารคัดหลั่ง, ของมีคมบาด และอุบัติเหตุรถส่งต่อ

ความคิดเห็นล่าสุด

คนเคยเขียนไว้
12 ชั่วโมง 53 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

คนเคยเขียนไว้
12 ชั่วโมง 53 นาที ago
กลับด้านบน