ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สสจ.ฉะเชิงเทราดันนโยบายสำนักงานไร้กระดาษ ใช้เทคโนโลยีช่วยลดการใช้กระดาษในการประชุมลงได้กว่า 50% ขั้นต่อไปในฐานะ CIO เขต เตรียมดันเขตสุขภาพที่ 6 สู่ยุค Paperless

นพ.ปรารถนา ประสงค์ดี

นพ.ปรารถนา ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวถึงโครงการ “สำนักงานไร้กระดาษ ลดกระดาษ” ว่าได้มอบนโยบายให้หน่วยงานทุกหน่วยในสังกัด สสจ.ฉะเชิงเทรา ลดการใช้กระดาษในทุกระดับ พบว่าในกลุ่มหน่วยงานบริหารและหน่วยงานด้านยุทธศาสตร์มีการลดการใช้กระดาษลงกว่า 50%

นพ.ปรารถนา กล่าวว่า นโยบาย paperless เป็นเรื่องที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ทำอยู่แล้ว ส่วน สสจ.ฉะเชิงเทราก็เป็นหน่วยปฏิบัติหน่วยหนึ่งของ สธ. จึงรับนโยบายนี้มาปฏิบัติด้วย ซึ่งหลังจากตนได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ก็ได้มอบนโยบายให้ใช้เทคโนโลยีต่างๆ ที่มีอยู่มาช่วยในเรื่องการลดการใช้กระดาษในการประชุมทุกระดับ

“หน่วยงานของเราเป็นหน่วยใหญ่ หน่วยงานในสังกัดกว่า 142 แห่ง เป็น รพ.สต. 118 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 11 แห่ง โรงพยาบาลศูนย์ 1 แห่ง แล้วยังมีสำนักงานสาธารณสุขอำเภออีก 11 แห่ง รวมทั้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอีก เวลาประชุมก็จะใช้กระดาษเยอะมาก ค่าหมึกพิมพ์ก็เยอะตาม พอผมมารับตำแหน่งก็บอกเลยว่าส่วนราชการต้อง paperless นะ ถ้าใครไม่ทำก็ถือว่าไม่สนองนโยบาย เพราะเรื่องนี้เป็นนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และ Green Growth Engine ด้วย” นพ.ปรารถนากล่าว

นพ.สสจ.ฉะเชิงเทรา ยกตัวอย่างการประชุมถ่ายทอดนโยบาย จากเดิมที่แจกกระดาษเป็นเล่มๆ ใช้กระดาษกว่า 100 รีม ก็ให้พิมพ์เอกสารให้น้อยที่สุด แล้วส่งเว็บลิ้งให้ดาวน์โหลดเอง ซึ่งก็ช่วยลดการใช้กระดาษลงเหลือ 4 รีม นี่เฉพาะแค่การประชุมถ่ายทอดนโยบาย ซึ่งหลังจากนั้นก็ให้ทำในการประชุมทุกระดับ มีกระดาษแค่แผ่นเดียว ที่เหลือจัดทำเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ให้ดาวน์โหลดผ่าน QR code เว็บลิ้ง e-letter หรือทางไลน์ เพราะปัจจุบันเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกคนมีสมาร์ทโฟน มีโมบายอินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว เวลาไปนิเทศงานก็ให้พิมพ์เอกสารแค่ 2 ชุด ปรากฏว่าเฉพาะกลุ่มงานบริหารและยุทธศาสตร์สามารถลดการใช้กระดาษได้ 50% และยังมีกลุ่มงานๆ ซึ่งหากรวมแล้วน่าจะเกิน 50% ขึ้นไป

เช่นเดียวกับหน่วยบริการก็มีการทำโครงการลดการใช้กระดาษมาเยอะแล้ว เช่น OPD Paperless ซึ่งหน่วยบริการทุกแห่งในจังหวัดฉะเชิงเทราตั้งแต่ รพ.สต.ไปจนถึงโรงพยาบาลศูนย์ ก็ใช้โปรแกรม HOSxP ในการบันทึกข้อมูล จึงแทบไม่ต้องใช้กระดาษอะไรเลย จะมีก็แต่งานสำคัญ เช่น ใบสั่งยา ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น นอกจากนี้แล้วยังจะมีการทำ Data center เพื่อเชื่อมข้อมูลหน่วยบริการและหน่วยบริหารทั้งจังหวัดเข้าด้วยกัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้กระดาษอีกทางหนึ่ง

นพ.ปรารถนา กล่าวอีกว่า นอกจากทำโครงการลดการใช้กระดาษในจังหวัดฉะเชิงเทราแล้ว ตนยังเป็น CIO ของเขตสุขภาพที่ 6 ซึ่งมีพื้นที่ 8 จังหวัด มีหน่วยบริหารและหน่วยบริการรวมกันกว่า 1,044 แห่ง ซึ่งก็ได้นำเสนอนโยบายในการผลักดันเรื่อง paperless ทั้งเขตสุขภาพต่อไป โดยขณะนี้อยู่ในช่วงรวบรวมข้อมูลว่าแต่ละพื้นที่ว่ามีพื้นฐานการดำเนินการเป็นอย่างไร

นพ.ปรารถนา กล่าวทิ้งท้ายว่า ปัจจัยความสำเร็จในการผลักดันนโยบายไร้กระดาษต้องอยู่ที่ผู้นำ ผู้นำต้องเอาจริง มีการสั่งการ กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะทำอะไร จากนั้นมอบหมายกำหนดตัวผู้รับผิดชอบตลอดจนวางกรอบระยะเวลาดำเนินงาน ซึ่งโดยส่วนตัวเป็นคนที่สนใจในเรื่องนี้อยู่แล้วจึงกำหนดให้เป็นนโยบายและตัวชี้วัดในจังหวัด