ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปลัด สธ.ลงนามย้าย-แต่งตั้ง ขรก. ตั้ง ‘พญ.วันทนา’ จาก รพ.ตรัง เป็น ผอ.สำนักตรวจและประเมินผล ตั้ง ‘นพ.รุ่งฤทัย’ นพ.สสจ.สิงห์บุรี เป็น รก.ผอ.สถาบันพระบรมราชชนก และ ‘นพ.ปรารถนา’ ว. จาก สสจ.อุทัยธานี เป็น รก.นพ.สสจ.สิงห์บุรี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ลงนามในคำสั่ง สธ.ที่ 1868/2558 ย้ายข้าราชการ 1 ราย ดังนี้

1.พญ.วันทนา ไทรงาม นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขากุมารเวชกรรม) รพ.ตรัง มาเป็น ผอ.สำนักตรวจและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.)

และลงนามในคำสั่ง สป.สธ. ที่ 2636/2558 เรื่องแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาการแทน จำนวน 2 รายดังนี้

1.นพ.รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นพ.สสจ.สิงห์บุรี รักษาราชการแทน ผอ.สถาบันพระบรมราชชนก

2.นพ.ปรารถนา ประสงค์ดี นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.อุทัยธานี รักษาราชการแทน นพ.สสจ.สิงห์บุรี

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป