ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมการแพทย์เผยปัญหามลพิษทางอากาศส่งผลกระทบต่อสุขภาพต่อคนกรุงเทพมหานคร แนะผู้มีโรคประจำตัว ผู้สูงอายุและเด็ก หลีกเลี่ยงหรือลดกิจกรรมที่อยู่ภายนอกอาคารเมื่อระดับมลพิษทางอากาศสูง พร้อมแนะประชาชนร่วมกันลดมลพิษทางอากาศ

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ปัญหามลพิษทางอากาศ (Smog) มีมากขึ้น โดยเฉพาะในเขตเมืองหลวงหรือกรุงเทพมหานคร ซึ่งในบางครั้งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้น สิ่งที่สำคัญคือประชาชนชนควรจะทราบลักษณะการเกิดมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพเพื่อจะได้ใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัย ซึ่งมลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพมีส่วนผสมของก๊าซและอนุภาคที่เล็กมากจะมองไม่เห็นหรือไม่มีกลิ่น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย คือ ระดับและชนิดของมลพิษในอากาศ อายุและสภาวะสุข​ภาพ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคเรื้อรังหรือผู้ที่สูบบุหรี่จะได้รับผลกระทบมากกว่า ความแปรปรวนของอากาศ ถ้าอากาศเย็นจะมีมลพิษทางอากาศลอยตัวต่ำมากขึ้น ถ้าฝนตก สถานการณ์จะดีขึ้น ระยะเวลาการสัมผัส ถ้าอยู่นอกบ้านและหายใจหรือสัมผัสมากจะมีผลมากขึ้น และถ้าอยู่อาศัยในบริเวณที่มีมลพิษทางอากาศ เช่น ในเมืองหลวงจะมีผลมากกว่า ดังนั้น ประชาชนควรติดตามข้อมูลข่าวสาร คำแนะนำ หรือคำเตือนต่างๆ จากหน่วยงานรัฐอย่างอย่างสม่ำเสมอ

นพ.สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตราชธานี เปิดเผยว่า ผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากมลพิษทางอากาศ จะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อตา จมูก คอ ทางเดินหายใจ ทำให้คันเคืองตา แน่นจมูก เจ็บคอ ไอ หายใจลำบาก และทำให้ผู้ป่วยโรคหัวใจหรือโรคปอดแสดงอาการมากขึ้น แต่ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าการสัมผัสระยะยาวจะทำให้เกิดมะเร็งหรือไม่

นอกจากนี้ เมื่อเกิดมลพิษทางอากาศขึ้น จะทำให้คนที่เป็นโรคหอบหืด ถุงลมโป่งพอง หรือโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแสดงอาการมากขึ้นเช่นกัน จากการศึกษาพบว่า โอโซน จะเข้าไปทำลายเนื้อปอดอย่างต่อเนื่อง แม้จะไม่มีอาการเลย ผู้ที่เป็นโรคปอดและหัวใจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็กจะทำให้มีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีความไวต่อผลของมลพิษทางอากาศ ดังนั้น ผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว หากพบอาการผิดปกติต่างๆ ควรรีบพบแพทย์ เพื่อรักษาอย่างทันท่วงที

นพ.อดุลย์ บัณฑุกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตราชธานีและนายกสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า มลพิษทางอากาศ (Smog) คือ อนุภาคและโอโซน นอกจากนี้ยังมีสารอื่นๆ ได้แก่ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และคาร์บอนมอนออกไซด์ ซึ่งอนุภาค (Particulate Matter-PM) เกิดจากอนุภาคขนาดเล็กที่ทำให้อากาศเกิดมลพิษ มีขนาดแตกต่างกันไป และเป็นสารเคมีชนิดต่างกัน มีแหล่งกำเนิดจากอุตสาหกรรม และยานพาหนะ ฝุ่นบนถนน การก่อสร้าง การเผาไม้ และการเกษตร

ดังนั้น จึงขอแนะนำการปฏิบัติตัวที่สำคัญ คือหลีกเลี่ยงหรือลดกิจกรรมที่ต้องออกนอกอาคาร เมื่อระดับมลพิษทางอากาศสูง โดยเฉพาะในช่วงบ่าย ที่ระดับโอโซนภาคพื้นดินสูง ให้ทำกิจกรรมอยู่ภายในอาคารแทน ลดการออกกำลังกายใกล้บริเวณที่มีรถจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน สำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจหรือโรคปอด ควรปรึกษาแพทย์ถึงวิธีการป้องกันเพิ่มเติมให้เหมาะกับวิถีชีวิตของแต่ละคน ทั้งนี้ ประชาชนทุกคนควรมีส่วนร่วมในการช่วยลดปริมาณมลพิษทางอากาศ ได้แก่ ควรใช้รถประจำทางหรือรถขนส่งมวลชนแทนรถส่วนตัว เพื่อลดมลพิษทางอากาศลดการใช้พลังงานในบ้าน และไม่ควรเผาใบไม้ กิ่งไม้ หรือขยะ เพราะจะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศได้