สธ.ย้าย ผอ.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ไป รพ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

Wed, 2018-03-21 10:31 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ปลัด สธ.ลงนามคำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 3 ราย ให้ ผอ.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ไปรักษาการ ผอ.รพ.ตะกั่วป่า จ.พังงา, ผอ.รพ.บางพลี จ.สมุทรปราการ มารักษาการ ผอ.รพ.อภัยภูเบศร แทน

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามในคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 315/2561 เรื่องให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 3 ราย ดังนี้

1.นพ.นำพล แดนพิพัฒน์ ผอ.รพ.บางพลี จ.สมุทรปราการ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี

2.นพ.พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรม) รพ.นครนายก รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รพ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

3.นพ.จรัญ บุญฤทธิการ ผอ.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รพ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

ทั้งที่นี้ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

Add new comment