ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กพฉ.ขอถอนร่างประกาศเรื่องหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ พ.ศ....กลับจากราชกิจจานุเบกษา พร้อมส่งร่างฯ ฉบับที่เสนอโดยเครือข่ายกู้ชีพให้สภาวิชาชีพและคณะกรรมการสถานพยาบาลให้ความคิดเห็น

นพ.อัจฉริยะ แพงมา

นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดทำร่างประกาศ เรื่อง หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ พ.ศ. ... ว่า หลังจากที่กลุ่มมูลนิธิกู้ชีพบางส่วนได้ทำการทักท้วงไม่เห็นด้วยกับร่างประกาศดังกล่าว ทางคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน (กพฉ.) ได้มีมติให้ขอถอนร่างประกาศดังกล่าวกลับมาจากราชกิจจานุเบกษา เพื่อนำมาให้คณะอนุกรรมการพัฒนาศักยภาพและการมีส่วนมีร่วมของภาคีเครือข่ายและสื่อสารสาธารณะนำไปรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มเครือข่ายมูลนิธิต่างๆ

อย่างไรก็ดี ทางกลุ่มเครือข่ายมูลนิธิได้เสนอร่างประกาศที่จัดทำขึ้นมาใหม่ทั้งหมดและมีเนื้อหาเปลี่ยนแปลงไปจากร่างฉบับเดิม ดังนั้น กพฉ.จึงมีมติเมื่อวันที่ 21 มี.ค.ที่ผ่านมา ให้ส่งร่างประกาศฉบับที่กลุ่มเครือข่ายมูลนิธิกู้ชีพเสนอขึ้นมานี้ ไปถอบถามความคิดเห็นจากสภาวิชาชีพ ตลอดจนคณะกรรมการสถานพยาบาล เพื่อพิจารณาความสอดคล้องกับกฎหมายวิชาชีพและกฎหมายสถานพยาบาล

“ร่างประกาศฯ ฉบับที่ผ่านการเห็นชอบจาก กพฉ. จริงๆ ก็มีความสอดคล้องกับกฎหมายอื่นไว้พอสมควร แต่ทางมูลนิธิอาจจะไม่ถูกใจ ตอนนี้ก็เลยส่งไปให้สอบถามความคิดเห็นจากสภาวิชาชีพ ส่วนจะเสร็จเมื่อไหร่ยังไม่ได้กำหนด time line ไว้ชัดเจนเพราะเป็นร่างประกาศฯ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากร่างเดิมหมดเลย” นพ.อัจฉริยะ กล่าว

ด้านนายพิสิษฐ์ พงษ์ศิริศุภกุล เลขาธิการมูลนิธิพุทธธรรมฮุก 31 นครราชสีมา กล่าวว่า หลังจากทางแพทยสภาและสภาการพยาบาลได้ให้ความคิดเห็นเสร็จแล้ว อยากให้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นอีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการจัดเวทีรับฟังหรือผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ผู้ปฎิบัติทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตลอดจนมูลนิธิต่างๆ ได้ให้ความเห็นอย่างรอบด้านอีกครั้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ย้ำประกาศ สพฉ.ฉบับใหม่ทำไม่ได้ในทางปฏิบัติ ‘กู้ชีพ’ หมดสิทธิลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉิน

กู้ชีพลั่นเดินหน้าค้านประกาศ สพฉ. ย้ำทำไม่ได้ในทางปฏิบัติ หมดสิทธิลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉิน

‘หมออัจฉริยะ’ แจงประกาศ สพฉ.หน่วยกู้ชีพเดิมยังทำงานต่อไปได้

‘หมออัจฉริยะ’ แจงปมกู้ชีพค้านประกาศ สพฉ. ชี้สีรถเพื่อความปลอดภัย ไม่ได้เอื้อบริษัทใด

เครือข่ายกู้ชีพลั่นเตรียมฟ้องศาลเบรกประกาศ สพฉ.

กพฉ.สั่ง สพฉ.แก้ไขข้อบกพร่องประกาศหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์โดยด่วน

‘นพ.กิตติศักดิ์’ เผยมติ กพฉ.ไม่ได้สั่งแก้ประกาศเรื่องหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน